Новости банка

B.C. „ENERGBANK” S.A. (IDNO:1003600008150) aduce la cunoștința că, la 11 mai 2022 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor B.C. „ENERGBANK” S.A,  desfășurată prin corespondență. La adunare au participat acţionarii şi reprezentanţi ai acestora, ce deţin 99,54% din acţiuni a căror se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii:

1.  A aprobat Statutul B.C. ”ENERGBANK” S.A., în redacţie nouă.

2. A aprobat Regulamentul Аdunării Gеnеrаlе а Actionarilor В.С.”ENERGBANK” S.A., în rеdасtiе nоuă.

3.  A aprobat Regulamentul Consiliului  B.C.“ENERGBANK” S.A., în redactie nouă.

4.  A aprobat Regulamentul cu privire la accesul acționarilor la documentele B.C.”ENERGBANK” S.A., în redacție nouă.

Comitetul de Conducere al B.C. „ENERGBANK” S.A.

______________________________________________

INFORMATIVE COMMUNIQUE regarding the results of the Extraordinary General Meeting of the Bank's Shareholders

CB „ENERGBANK” JSC (IDNO: 1003600008150) informs that on May 11, 2022 at the address: mun. Chisinau, str. Tighina 23/3 took place the Extraordinary General Meeting of Shareholders CB "ENERGBANK" JSC, carried out by correspondence.

The meeting was attended by shareholders and their representatives, who hold 99.54% of the shares which are taken into account when establishing the quorum.

Extraordinary general meeting of the bank's shareholders:

1. Approved the Statute of the CB "ENERGBANK" JSC, in new wording.

2. Approved the Regulations of the General Meeting of Shareholders of CB "ENERGBANK" JSC, in new wording.

3. Approved the Regulation of the Board of CB “ENERGBANK” JSC, in new wording.

4. Approved the Regulation on the access of shareholders to the documents of CB "ENERGBANK" JSC, in new wording.

Management Board of CB „ENERGBANK” JSC