Implementarea cerintelor FATCA

Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumita „Legea conformității fiscale a conturilor străine”, care impune raportarea de către instituțiile financiare străine (înregistrate intr-o alta tara decât S.U.A.) a clienților S.U.A., inclusiv a celor care traiesc in afara granițelor S.U.A., către Autoritățile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

Care este scopul FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de masuri impuse de fiscul american in vederea combaterii evaziunii fiscale a persoanelor si societatilor americane in legătura cu conturile pe care le dețin in afara SUA. In acest scop, instituțiile financiare străine sunt solicitate sa adere la un acord cu Autoritățile Fiscale din SUA (IRS) în baza căruia se angajează sa identifice si sa obțină informații cu privire la clienții care ar putea fi incadrati drept clienți S.U.A., pe baza unor criterii specifice, denumite generic “US indicia”. Aceste informații sunt necesare pentru a stabili care sunt clienții S.U.A. raportabili.

Ce sunt indiciile S.U.A.(US indicia)?

Indiciile S.U.A. sunt informații oferite de clienți care pot conduce către încadrarea unei persoane fizice sau persoane juridice deținuta/controlata de un acționar/beneficiar real ca fiind o persoana supusa reglementarilor FATCA.

Aceste”indicia” includ:

  • Cetățenie S.U.A. sau rezidenta permanenta SUA (aceasta include deținerea unei Carti Verzi ce

permite șederea în S.U.A.),

  • Locul de naștere este S.U.A.,

  • Adresa curenta (de domiciliu, de reședința, poștala) este în S.U.A.,

  • Unica adresa este o adresa asistata sau post-restanta,

  • Un număr de telefon S.U.A.,

  • O procura sau o autorizare de semnătura acordata unei persoane cu adresa din S.U.A.(de domiciliu, de reședința, poștala),

  • Ordine de plata recurente de la un cont BC Energbank S.A. către un cont din S.U.A.

 

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu va conduce la încadrarea imediata ca persoana S.U.A., ci va fi necesara o confirmare a informației prin prezentarea unui document, la solicitarea băncii. Documentul va fi prezentat intr-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de către banca.

De când se aplica FATCA?

FATCA se aplica de la 1 iulie 2014.

 

BC "Energbank" SA s-a înregistrat pe portalul Serviciului Fiscal american (IRS) cu statutul ”Foreign financial institution” ("Instituție financiară străină participantă") şi a primit Global Intermediary Identification Number (Număr Global Intermediar de Identificare) – EMKV94.99999.SL.498. Guvernul Republicii Moldova urmează să semneze acordul interguvernamental FATCA (IGA) de tip 2, care prevede că – „Statele semnatare permit instituţiilor rezidente să furnizeze direct informaţii către organul fiscal american”.