Business Online

Для защиты данных, передаваемых через Internet, мы используем самые последние версии сертификатов SSL, рекомендованные мировыми лидерами в области безопасности данных. Но, к сожалению, не все старые Операционные Системы и браузеры поддерживают их. Из-за повышенных рисков мы вынуждены прекратить обслуживание систем, не поддерживающих современные протоколы безопасности и рекомендуем всем пользователям обновить свои системы до актуального состояния. 
На текущий момент наш сервер поддерживает системы не ниже Windows XP SP3 + Explorer8, но мы рекомендуем обновить систему как минимум до уровня, поддерживаемого производителем ОС. 
Подробности вы можете узнать на страничке http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/lifecycle 
Вы можете проверить актуальность используемого браузера зайдя на https://www.ssllabs.com/ и выбрав пункт Test Your Browser. Если в результате у Вас есть красные строчки, значит нужно произвести обновление.

 
 

Nevoi de business

Beneficiază de avantajele serviciilor şi tranzacțiilor electronice!

Când vrei sa scapi de drumurile la bancă şi să te dedici mai mult afacerii tale, sau când vrei să ai acces permanent la conturi, folosește Business Online, serviciul de internet banking de la B.C.”ENERGBANK” S.A.
Business Online este un instrument modern care îţi permite accesul continuu la serviciile ENERGBANK, numai cu ajutorul unui calculator conectat la internet, fără a fi nevoie să te prezinţi la ghişeul băncii.

Avantaje pentru
afacerea ta

 • ZERO comision pentru conectarea la Business Online
 • Comoditate şi acces permanent la conturile curente, de depozit, card, credit, precum şi vizualizarea detaliilor privind conturile blocate.
  Efectuarea tranzacțiilor bancare, oriunde ai fi, evitând deplasările de durata la bancă.
 • Costuri reduse pentru executarea transferurilor în monedă naţională comparativ cu instrucțiunile pe suport de hârtie.
 • Efectuarea transferurilor în MDL şi valută cu ataşarea documentelor confirmative.
 • Gestionarea proiectului salarial prin vizualizarea/actualizarea listei deţinătorilor de carduri şi expedierea fişierelor cu distribuirea plăţilor salariale.
 • Deţinerea unui control deplin prin monitorizarea facilă a tuturor tranzacţiilor de pe conturile companiei.
 • Grad de siguranţă sporit prin aplicarea semnăturii digitale pentru autorizarea plăţilor.

Caracteristicile serviciului

Descriere

Serviciu de internet banking cu acces securizat, non-stop, din țară sau din străinătate.
Consultare a soldurilor conturilor curente, de economii şi de credit, precum şi istoricul tranzacțiilor.
Vizualizare şi tipărire a extraselor de cont curent/de card, lunar sau zilnic xls, pdf.
Efectuare a plăților intra sau interbancare în MDL, valută (inclusiv plăți către Trezoreria statului).
Realizare a plăților multiple (de ex. plăti salarii).
Efectuare a schimburilor valutare.
Efectuare a plăţilor intra sau interbancare, în MDL şi valută, oricând la o dată în viitor.
Elemente de autentificare/semnare operaţiuni necesare utilizării sistemului Business Online:
Cod SMS - Cod unic generat în mod aliator de sistemul Business Online, la cererea Utilizatorului. Codul este transmis prin SMS pe numărul de telefon mobil indicat de Client și permite accesarea sistemului.
Semnătură electronică avansată - Utilizatorul trebuie să dispună de un certificat emis de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică pe care să îl poată prezenta la momentul autentificării/semnării operaţiunilor.
Semnătură electronică mobilă – Utilizatorul trebuie să despuna de o semnătură mobilă emisă de către Orange sau Moldcel. La selectarea acestei metode utilizatorul va primi un mesaj de notificare pe telefonul mobil, în situația în care aprobă accesul, se consideră că autentificarea/semnarea operaţiunii a fost realizată cu succes.
Clientul poate opta pentru una sau toate metodele de autentificare/semnare operațiuni.

Pentru achiziționa serviciul

Deschide un cont curent la ENERGBANK.
Semnează cererea de conectare la sistemul Business Online.

Pentru accesarea serviciului

Pentru accesarea sistemului Business Online trebuie să deschizi pagina web: https://energbank.com, apoi accesezi link-ul Acces la Business Online (sistem nou).

Instrucţiuni

Гид пользователя системы Business Online
Cerere de conectare la sistemul automatizat de deservire la distanță Business Online
Правила предоставления услуг Системы дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц Business Online
Ghidul de securitate
Ghidul de configurare a dispozitivului criptografic

 

 

Сейчас, посредствам системы Business Online предоставлена возможность передавать в банк заявления на открытие счёта.  Оформление заявления на открытие счёта выполняется в два этапа:

     √  этап ввода данных касаемо счёта;

     √  этап подписания, на котором пользователь с помощью электронной подписи подписывает  заявление на открытие счёта.

Банк может обработать заявление на открытие счёта только после подписания заявления.

 

Доступ к меню Открытие счёта онлайн

 • Главная страница -> Банковские операции -> Открытие счёта:

При переходе к данной опции отображается экран «Открытие счёта» для заполнения данных касаемо валюты и типа счёта (текущий / карточный)

 

Поля экрана

Форма ввода заявления на открытие счёта следующая:

Untitled design 6

Значение полей:

      ♦ Валюта счёта – выбирается из предложенного списка;

      ♦ Дата открытия счёта – поле типа Read Only (только для чтения), содержащее текущую банковскую дату;

      ♦ Тип счёта – список, из которого выбирается тип счёта;

      ♦ Загрузить выписку из государственного регистра – поле отмечается флажком, если пользователь хочет прикрепить к заявлению на открытие счёта выписку из государственного реестра. Данное поле становится скрытым, если опция «Открытие счёта в ЭКСПРЕСС-режиме» отмечается флажком;

      ♦ Я соглашаюсь с тарифами банка – обязательное поле;

      ♦ Открытие счёта в ЭКСПРЕСС-режиме – поле отмечается флажком, если пользователь хочет открыть счёт в экспресс-режиме и не загружает выписку из государственного реестра;

 

Действия на экране

Загрузить документы – система предоставляет ряд документов, которые необходимо загрузить и приложить к заявлению на открытие счёта. К таким документам относятся:

 1. Заявление на открытие счёта;
 2. Анкета <<Знакомство с клиентом, для юридических лиц>>;
 3. Выписка из государственного реестра.

Продолжить – eсли информация отсутствует или неправильная, система выдаёт сообщение об ошибке и ждёт исправления данных в указанном поле, либо, соответственно, заполнения данных в тех полях, где они отсутствуют.

Если данные корректные, заявление на открытие счёта сохраняется в ожидание подписи.

         ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРАНЗАКЦИИ, ОПИРАЦИЯ ПО ОТКРЫТИЮ СЧЁТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПИСАНА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

 

CONT ALERT – это услуга для юридических лиц, которая предоставляет возможность быть всегда в курсе о состоянии счета Вашей организации, открытого в Energbank.

Информационное СМС Вы получаете в режиме реального времени на номер мобильного телефона, каждый раз когда сумма с текущего счета была списана или зачислена.

Услугу CONT ALERT можно подключить на несколько номеров мобильного телефона: директора, бухгалтера и других лиц компании, которым необходима информация о ситуации текущего счета компании.

Какие преимущества услуги CONT ALERT?

 • Контроль и управление текущими счетами 24/24
 • Своевременное информирование для максимальной безопасности независимо от места нахождения

Пакеты подключения к услуге CONT ALERT

 1. Пакет Basic_DEBIT (30 СМС ежемесячно) – получение СМС о списании денежных средств со счета
 2. Пакет Basic_CREDIT (30 СМС ежемесячно) - получение СМС о зачислении денежных средств на счет
 3. Пакет Basci_ DEBIT+CREDIT (60 СМС ежемесячно) - получение СМС о зачислении и списании денежных средств на/со счет

Тарифы для подключения CONT ALERT

#

Пакет

Количество СМС включенных в пакет

ЕЖЕМЕС. КОМИССИОН

ТАРИФ СВЕРХ ПАКЕТА СМС

1

ОСНОВНОЙ_CREDIT

30 СМС ежемесячно

15 лей

0,5 лей за каждое дополнительное СМС

2

ОСНОВНОЙ_DEBIT

30 SMS СМС ежемесячно

15 лей

0,5 лей за каждое дополнительное СМС

3

ОСНОВНОЙ_DEBIT+CREDIT

60 СМС ежемесячно

30 лей

0,5 лей за каждое дополнительное СМС

Как подключиться к услуге CONT ALERT?

Необходимо обратиься в подразделение Energbank, где был открыт счет и заполнить Заявлени на подключение к услуге  CONT ALERT.

Заявление на подключение/отключение услуги CONT ALERT

Заявление на изменения данных услуги CONT ALERT

Ознакомиться с Условиями вы можите по ссылке  Условия предоставления услуги CONT ALERT 

cont alert 1050x450ru