Noutăți

BC “ENERGBANK” S.A., Vă informează că la data de 27 aprilie 2018 a publicat rapoartele financiare ale Băncii (pentru anul 2017 și tr. I - 2018) în revista Logoss-Press "Экономическое обозрение" №15 (1229). Conform "Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor" (ap. prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014).

Stimați clienți!

Vă informăm că începând din 02 mai 2018 sistemul de transferuri rapide „WESTERN UNION”  reduce mărimea comisioanelor pentru transferurile de bani din Israel către Republica Moldova.

Valuta

Suma trimisă (USD)

Comision de transfer (USD)

USD

0.01-100.00

4.00

USD

100.01-500.00

5.00

USD

500.01-700.00

10.00

USD

700.01-1,000.00

14.00

USD

1,000.01-1,500.00

20.00

USD

1,500.01-7,500.00

29.00

Stimați clienți!

Vă informăm că ziua de 21 aprilie 2018 se consideră zi lucrătoare, iar zilele de 30 aprilie și 01 mai 2018 se consideră zile de odihnă.

Cu scopul acordării serviciilor bancare în zilele de 30 aprilie, 01 mai - programul de lucru al sucursalelor teritoriale va fi următorul:

30 aprilie 2018 (luni):      

municipiul Chişinău:

 • Agenţia nr.4 a Sucursalei Botanica

 • Agenţia nr.2 a Sucursalei Centru

 • Sucursala Ciocana Nouă şi Agenţiile nr.1 şi 2 

 • Sucursala Cricova şi Agenţia nr.1

raioanele:

 • Agenţia nr.3 a Sucursalei Buiucani

 • Sucursala Bălţi şi Agenţiile nr.2, 3, 4, 6, 7, 8

 • Sucursala Ocniţa

 • Sucursala Cahul şi Agenţia nr.4

 • Sucursala Criuleni

 • Sucursala Leova şi Agenţia nr.3

 • Sucursala Hînceşti

 • Sucursala Floreşti

 • Sucursala Taraclia

 • Sucursala Anenii Noi

 • Sucursala Donduşeni

 • Sucursala Comrat şi Agenţiile nr.2 şi 5

 • Agenţia nr.2 a Sucursalei Orhei

 • Sucursala Drochia

 • Sucursala Soroca

 • Sucursala Edineţ

1 mai 2018 (marţi):

 municipiul Chişinău:

 • Agenţia nr.4 a Sucursalei Botanica

raioanele:

 • Agenţia nr.3 a Sucursalei Buiucani

 • Sucursala Bălţi şi Agenţiile nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Sucursala Ocniţa

 • Sucursala Criuleni

 • Sucursala Hînceşti

 • Agenţiile nr.1 şi 2 ale Sucursalei Briceni

 • Sucursala Floreşti

 • Sucursala Taraclia

 • Sucursala Anenii Noi

 • Agenţia nr.2 a Sucursalei Donduşeni

 • Sucursala Comrat şi Agenţiile nr.2 şi 5

 • Sucursala Drochia

 • Agenţia nr.1 a Sucursalei Soroca

 • Sucursala Edineţ

                               

 „Stimați Clienți,

Vă atenționăm că în ultima perioadă de timp a apărut un nou tip de fraudă la efectuarea operațiunilor de import/export.

Scenariul de efectuare a fraudei cel mai des utilizat de atacatori începe prin intermediul cutiilor poștale electronice compromise. Astfel, atacatorii prin diverse metode pot obține acces la cutia poștală a unuia din interlocutori, care în cazul dat poate avea rol de importator sau exportator, și pot gestiona/modifica în totalitate corespondența dusă de deținătorul căsuței poștale. Pentru fraudarea tranzacțiilor atacatorii simulează corespondența cu partenerii companiei și/sau modifică rechizitele bancare în actele expediate (contracte, invoice-uri, facturi, ș.a.). Deseori este modificat doar codul IBAN celelalte rechizite rămânând intacte, ceea ce face dificilă depistarea fraudei, iar tranzacția se percepe ca validă în unele țări.

În acest context, Vă recomandăm insistent, să atrageți atenție sporită la completarea ordinelor de plată bancare in valuta straina și la detaliile de plată a beneficiarului. Nu transmiteți informații confidențiale prin poșta electronică fără aplicarea măsurilor suplimentare de protecție, cum ar fi aplicarea semnăturii electronice. Chiar dacă utilizarea poștei electronice devine inevitabilă și nu pot fi aplicate măsuri suplimentare de protecție a informație, verificați rechizitele bancare printr-o sursă alternativă de comunicare (telefonic, skype, ș.a.) și utilizați serviciile poștale electronice (email) securizate. Totodată, ținând cont, ca datele de contact să nu fie expediate prin e-mail, dar luate dintr-o sursă sigură (carte de vizită, pagină web oficială, ș.a.).

Pentru asigurarea unui nivel minim de securitate online, Vă recomandăm, să urmați cel puțin următoarele recomandări de securitate:

 1. Asigurați siguranța stațiilor de lucru și a dispozitivelor utilizate.

            Optați pentru utilizarea dispozitivelor proprii și rețelelor în care aveți încredere, asigurându-vă că, pe dispozitivul de pe care activați este instalată aplicația antivirus și actualizările de rigoare.

            Evitați utilizarea rețelelor publice sau asigurați-vă că ați luat măsuri adiționale de securitate pentru securizarea comunicațiilor. Niciodată nu utilizați conturi de serviciu pe dispozitivele publice, cum ar fi internet, terminalele din aeroport sau alte dispozitive.

            Nu lăsați fără control telefoanele mobile și dispozitivele criptografice utilizate pentru autentificare/semnare și nu păstrați în același loc datele de autentificare (login, parola, PIN) și dispozitivele utilizate pentru autentificare și autorizare bifactorială.

     ATENŢIE! Instituțiile care respectă principiile de securitate a informației nu vă vor transmite niciodată scrisori electronice, mesaje SMS sau alt tip de mesaje prin care să solicite informații referitor la elementele de securitate, cum ar fi parole de acces, coduri de autorizare expediate prin SMS sau e-mail, sau altă  informație confidențială.

            2. Utilizați parole impredictibile, complexe, dar ușor memorabile și nu le comunicați nimănui.

            Utilizați parole complexe, care pe lângă faptul că satisfac cerințele minime de securitate impuse de sistemele informatice, că nu vor fi predictibile și vor fi ușor memorabile. Complexitatea parolei în mare parte depinde de lungimea acesteia. Nu utilizați în calitate de parole numele de utilizator, date de naștere, cuvinte de uz comun și evitați utilizarea parolelor identice în diferite sisteme informatice.

            ATENŢIE! Nu comunicați nimănui, inclusiv salariaţiilor Băncii, și nu vă notați în nici un mod parolele de acces. Chiar dacă ați uitat parola aceasta: cel mai des poate fi ușor restabilită.

            3. Optați pentru autentificarea prin intermediul a doi factori, cum ar fi, parola și un cod de autentificare de unică folosință (SMS, OTP, ș.a.).

            Optați pentru utilizarea sistemelor care vă oferă posibilitatea de autentificare bifactorială, care pe lîngă numele de utilizator și parolă vă permite să utilizați autentificarea prin intermediul unei parole de unică folosință expediată prin intermediul unui SMS, semnătura electronică, ș.a. Nu utilizați același dispozitiv mobil pentru accesarea sistemului informatic și autentificare în cadrul acestuia.

            ATENŢIE! Atrageți atenție sporită la completarea ordinelor de plată bancare in valuata straina și la modificarea detaliilor de plată a beneficiarului!

În cazul depistării a unor  acțiuni frauduloase cu privire la informația în cauză, rugăm să comunicați Banca prin intermediul adresei electronice  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Stimați clienți!

Vă aducem la cunoștință, că în perioada lunii aprilie 2018 Banca va ajusta baza de conturi a clienților persoane fizice nerezidente la prevederile legislației RM în vigoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Stimaţi acţionari,

Vă informăm că Comisia Națională a Pieței Financiare desfășoară campania de informare publică pentru acționarii băncilor, care are drept scop verificarea și confirmarea integrității înscrierilor din registrele deținătorilor de valori mobiliare asupra acțiunilor deținute.

În scopul verificării și confirmării dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute în BC "Energbank" S.A., Comisia Națională a Pieței Financiare solicită acționarilor băncii să colaboreze cu instituțiile responsabile (Comisia Națională a Pieței Financiare, deținătorii de registre, banca) pentru clarificarea și întreprinderea măsurilor necesare.

Pentru detalii puteți accesa pagina web a Comisiei Naționale a Pieței Financiare: http://cnpf.md/  sau să apelați: 0 22 858 038, de luni până vineri, între orele 08:30 – 17:30.

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR

Băncii Comerciale „ENERGBANK” Societate pe Acţiuni

(mun. Chişinău, str. Tighina 23/3)

În coformitate cu hotărîrea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr. 10 din 19/03/2018,

Сomitetul de Conducere al Băncii Vă aduce la cunoştinţă decizia privind

 convocarea Adunării Generale Anuale cu prezenţa acţionarilor

pentru ziua de 27/04/2018, ora 12.00 pe adresa:

mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2017.

2. Cu privire la raportul Consiliului  Băncii pentru anul 2017.

3. Cu privire la raportul  Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.

4. Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii.

6. Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori Băncii conform rezultatelor anului 2017.

7. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii  în redacţie nouă.

8. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

9. Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2018.

10. Cu privire la motivele neîndeplinirii hotărârii Adunării generale a acţionarilor Băncii din 25.04.2017 privind achitarea dividendelor acţionarilor în anul 2017

11. Aprobarea normativelor de distribuire a profitului Băncii în anul 2018

      Informaţia suplimentară:

-          Adunarea va avea loc cu prezenţa acţionarilor;

-          Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală va fi întocmită la data de 21.03.2018;

-          Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 13.04.2018, de la orele  09-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, sala de sedinţe;

-          Înregistrarea participanţilor la Adunarea va fi efectuată de către comisia de înregistrare între orele 11-00 şi 11-50;

-          Informaţii suplimentare le puteţi primi la telefonul (373-22) 858-038, 264-738.

   În conformitate  cu prevederile art. 29 (1а) a Legii privind societăţile pe acţiuni, BC “Energbank” SA reaminteşte despre necesitatea actualizării datelor personale de către acţionari la Societatea de Registru “Grupa Financiară”S.A, care se află pe adresa: MD – 2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 88/1, et.4 (tel. 022/271-845).

  Pentru participarea la Adunare acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor şi actul, care atestă împuternicirea (procura perfectată în modul stabilit de legislaţia în vigoare sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Comitetul de Conducere al Băncii

Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare.

Fie ca sfintele sărbători de Paști să vă aducă lumină, liniște sufletească și multă fericire alături de cei dragi! Paște fericit!
Echipa ENERGBANK.

Echipa ENERGBANK

Stimați clienți!

Vă informăm că ziua de 08 aprilie - este zi de odihnă și sucursalele băncii nu vor activa.

Cu scopul acordării serviciilor bancare în zilele de 09 și 16 aprilie - programul de lucru al sucursalelor teritoriale va fi următorul (cu începutul zilei de lucru, conform programului de lucru obişnuit și până la orele 13:00):

09 aprilie 2018:

 • Agenţia nr.2 a Filialei Centru;

 • Filiala Ocniţa;

 • Filiala Criuleni;

 • Filiala Hînceşti;

 • Filiala Floreşti;

 • Filiala Anenii Noi;

 • Filiala Edineţ;

 • Agenţia nr.2 a Filialei Orhei;

 • Filiala Drochia.

16 aprilie 2018:

 • Agenţia nr.2 a Filialei Centru;

 • Filiala Ocniţa;

 • Filiala Floreşti;

 • Filiala Edineţ.

În perioada 01 aprilie – 31 iulie 2018, Energbank şi Western Union vă invită să participaţi la campania promoţională „Şansa ta de câştiga bilete de avion pentru cei dragi”.

Pentru a deveni participant la campanie, este suficient să primiţi sau să expediaţi orice sumă de bani prin sistemul de remitere de bani Western Union la ghişeele Energbank. După care este necesar să vă înregistraţi prin una dintre cele două metode de înregistrare:

 1. De pe cuponul răzuibil primit de la operator - expediaţi codul unic prin SMS la numărul +(373) 788 000 05;

 2. Sau completaţi formularul dedicat promoției - disponibil în aplicaţia de pe pagina de Facebook a Money Transfer Moldova sau pe www.moneytransfer.md.

Pe perioada campaniei se vor acorda prin 4 trageri la sorţi - 20 premii (vouchere) în valoare de 500$ pentru procurarea biletelor AVIA.

La fel, pe perioada campaniei vor fi oferite CADOURI GARANTATE (căni și cardholdere) pentru fiecare transfer expediat în suma mai mare de 300 dolari sau 300 euro.

Mai multe detalii despre promoție le găsiți în Regulamentul promoției sau la numărul de telefon: (022) 27-98-64.

WU Energbank 1050 450 ro