Noutăți

Plasind mijloace banesti pe un cont de depozit la Energbank si primind card bancar international, Dvs puteti sa obtineti un credit in marime de 70% din suma depozitului Dvs, economisind timp si mijloace banesti.

Detaliile le puteti obtine in toate subdiviziunile BC „Energbank” SA!
       Energbank – avantajos si simplu!

BC “Energbank” SA a fost decernata cu o diploma “Pentru gradul inalt de deservire” in semn de recunoastere pentru cooperarea fructuoasa si de succes in cadrul sistemei de transferuri rapide “Unistream".

Detinatorii de carduri «Cirrus/Maestro», care doresc sa achizitioneze bunuri/servicii prin intermediul Internetului, se pot adresa la orice subdiviziune a Bancii pentru obtinerea codului «CVC2». Disponibilitatea de card este obligatorie.

B.C. “Energbank” S.A. Va informeaza, ca incepind cu data de 01/04/2011 sistema de transferuri rapide „Western Union” introduce noi tarife pentru expedierea transferurilor internationale de bani in dolari SUA, EURO catre tarile CSI si Georgia.

Aceasta inovatie va face serviciul de transferuri internationale de bani prin Western Union mai convenabil si mai atractiv.  Acum puteti efectua / primi transferuri in Dolari SUA si Euro si primi in Lei moldovenesti in orice filiala sau reprezentanta a B.C. “Energbank” S.A. Pentru mai multe detalii despre tarifele noi accesati Servicii persoane fizice / Transferuri banesti / Western Union.

BC”ENERGBANK” AO Va informeaza, ca din 01/04/2011 clientii bancii au posibilitatea de a primi si efectua transferuri banesti prin intermediul sistemului de transferuri “MONEYGRAM”. Expedierea mijloacelor banesti se efectuiaza in euro,

primirea – in euro si dolari si este posibila in orice filiala sau reprezentanta a Bancii.

IN ATENTIA ACTIONARILOR Bancii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78)! In coformitate cu hotarirea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr.03 din 22/03/2011, Сonsiliul de Administratie al Bancii Va

aduce la cunostinta decizia privind  convocarea adunarii generale anuale cu prezenta actionarilor BC „ENERGBANK” S.A. pentru ziua de 29 /04/2011 , ora 14-00 pe adresa: mun. Chisinau, str. Mircea с el Batrin , 4/4, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Cu privire la darea de seama a Bancii pentru anul 2010.

2.      Cu privire la darea de seama a Consiliului  Bancii pentru anul 2010.

3.      Cu privire la darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.

4.      Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri si aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2011.

5.      Cu privire la repartizarea profitului anual al Bancii.

6.      Cu privire la aprobarea Statutul Bancii in redactia noua.

7.      Cu privire la introducerea modificarii in Regulementul Consiliului Bancii.

8.      Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului  Bancii.

9.      Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de Revizie a Bancii.

10. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2011 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

      Informatie suplimentara:

-         Adunarea va avea loc cu prezenta actionarilor;

-         Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala este intocmita de registratorul independent la data de 23 /03/2011 ;

-         Actionarii pot lua cunostinta cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Bancii, incepind cu 18/04/2010, de la orele 9-00 pina la 16-00, pe adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 78, in sala de sedinta;

-         Inregistrarea participantilor la adunare va fi efectuata de catre secretarul societatii intre orele 13-00 si 13-5 5 ;

-         Informatii la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

        Pentru participarea la adunare actionarii vor prezenta buletinul de identitate ( pasaportul ), dar reprezentantii actionarilor – si actul care atesta imputernicirea, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.

B.C. “Energbank” S.A. Va informeaza, ca incepind cu data de 27 ianuarie 2011 sistema de transferuri rapide „Privat Money” ofera acum transferuri si in Ruble Rusesti. Acum puteti efectua si primi transferuri in Ruble rusesti, Dolari SUA si Euro in orice filiala

sau reprezentanta a B.C. “Energbank” S.A.

content1

Banca a efectuat o emisiune suplimentara de actiuni in suma de 100000 lei. Dupa inregistrarea rezultatelor acestei emisiuni (Hotarirea CNPF N 53/4 din 25/11/2010) capitalul social al Bancii constituie 100 000 000 lei.

COMUNICAT INFORMATIV al BC “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunarii Generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor BC “Energbank” S.A. din 05.11.2010. La adunare au

participat  25 actionari si reprezentantii lor, care detin 98.08% de actiuni  cu drept de vot ( proces-verbal al AG A nr. 38 din 05.11.2010). Adunarea a adoptat urmatoarele Hotariri conform ordinii de zi:

1.   Cu privire la majorarea capitalului social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007.

      1.1. Se majoreaza capitalul social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007 prin    efectuarea emisiunii a XI suplimentare inchise de 2000 actiuni ordinare nominative de clasa I cu     valoarea nominala de 50 lei pentru o actiune in volum de 100 000 lei.

      1.2. Se aproba Hotarirea privind efectuarea emisiunii a XI-a suplimentare de actiuni.

2.    Cu privire la realegerea membrului Consiliului de Administratie al Bancii

      2.1.Se realege membru Consiliului de Administratie al Bancii pe un termen de 4 ani- Cu snir Pavel.

  Consiliul de Administratie