Noutăți

IN ATENTIA ACTIONARILOR Bancii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78)! In coformitate cu hotarirea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr.03 din 22/03/2011, Сonsiliul de Administratie al Bancii Va

aduce la cunostinta decizia privind  convocarea adunarii generale anuale cu prezenta actionarilor BC „ENERGBANK” S.A. pentru ziua de 29 /04/2011 , ora 14-00 pe adresa: mun. Chisinau, str. Mircea с el Batrin , 4/4, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Cu privire la darea de seama a Bancii pentru anul 2010.

2.      Cu privire la darea de seama a Consiliului  Bancii pentru anul 2010.

3.      Cu privire la darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.

4.      Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri si aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2011.

5.      Cu privire la repartizarea profitului anual al Bancii.

6.      Cu privire la aprobarea Statutul Bancii in redactia noua.

7.      Cu privire la introducerea modificarii in Regulementul Consiliului Bancii.

8.      Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului  Bancii.

9.      Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de Revizie a Bancii.

10. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2011 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

      Informatie suplimentara:

-         Adunarea va avea loc cu prezenta actionarilor;

-         Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala este intocmita de registratorul independent la data de 23 /03/2011 ;

-         Actionarii pot lua cunostinta cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Bancii, incepind cu 18/04/2010, de la orele 9-00 pina la 16-00, pe adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 78, in sala de sedinta;

-         Inregistrarea participantilor la adunare va fi efectuata de catre secretarul societatii intre orele 13-00 si 13-5 5 ;

-         Informatii la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

        Pentru participarea la adunare actionarii vor prezenta buletinul de identitate ( pasaportul ), dar reprezentantii actionarilor – si actul care atesta imputernicirea, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.

B.C. “Energbank” S.A. Va informeaza, ca incepind cu data de 27 ianuarie 2011 sistema de transferuri rapide „Privat Money” ofera acum transferuri si in Ruble Rusesti. Acum puteti efectua si primi transferuri in Ruble rusesti, Dolari SUA si Euro in orice filiala

sau reprezentanta a B.C. “Energbank” S.A.

content1

Banca a efectuat o emisiune suplimentara de actiuni in suma de 100000 lei. Dupa inregistrarea rezultatelor acestei emisiuni (Hotarirea CNPF N 53/4 din 25/11/2010) capitalul social al Bancii constituie 100 000 000 lei.

COMUNICAT INFORMATIV al BC “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunarii Generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor BC “Energbank” S.A. din 05.11.2010. La adunare au

participat  25 actionari si reprezentantii lor, care detin 98.08% de actiuni  cu drept de vot ( proces-verbal al AG A nr. 38 din 05.11.2010). Adunarea a adoptat urmatoarele Hotariri conform ordinii de zi:

1.   Cu privire la majorarea capitalului social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007.

      1.1. Se majoreaza capitalul social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007 prin    efectuarea emisiunii a XI suplimentare inchise de 2000 actiuni ordinare nominative de clasa I cu     valoarea nominala de 50 lei pentru o actiune in volum de 100 000 lei.

      1.2. Se aproba Hotarirea privind efectuarea emisiunii a XI-a suplimentare de actiuni.

2.    Cu privire la realegerea membrului Consiliului de Administratie al Bancii

      2.1.Se realege membru Consiliului de Administratie al Bancii pe un termen de 4 ani- Cu snir Pavel.

  Consiliul de Administratie

La 31/10/2010 in Republica Moldova, cu sustinerea Asociatiei Bancilor din Moldova, va fi marcata pentru prima data Ziua Internationala a Economisirilor, care se desfasoara in toate tarile lumii, devenind

о traditie binecunoscuta. Actualmente economisirile constituie un aport deosebit in dezvoltarea stabila si sanatoasa a societatii. Astfel, este important ca oamenii sa constientizeze acest lucru si sa economiseasca mijloacele banesti, indiferent de venitul pe care il au, prin depuneri la banca.

  Pentru prima data aceasta zi a fost marcata la 31 octombrie 1924 in cadrul primului Congres International Specializat, organizat de Asociatia Bancilor de Economii la Milano, Italia.

In legatura cu cele expuse mai sus, pe data de 31/10/2010 Oficiul Central al Bancii ( adresa: mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78) va lucra de la 10,00 pina la 13,00 oferind consultanta potentialilor depunatori si efectuind operatiunile necesare numai de deschidere a contului de depozit.

IN ATENTIA ACTIONARILOR BС„ENERGBANK” S.A! In conformitate cu Hotarirea Consiliului Bancii (proces-verbal nr.19 din 15.10.2010) Va aducem la cunostinta decizia privind convocarea

Adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor , care va avea loc la 05 noiembrie 2010, ora 14:00 in sediul central al Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str.V . Alecsandri 78

 Ordinea de zi:

  1. Cu privire la majorarea capitalului social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007.
  2. Cu privire la realegerea membrului Consiliului de Administratie al Bancii.

       Informatie suplimentara:

-  Adunarea se va desfasura prin corespondenta cu utilizarea buletinului de vot;

-   Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la Adunarea generala extraordinara este intocmita la data de 15.1 0 .2010;

-   Buletinul de vot se expediaza actionarilor prin posta cu scrisori recomandate;

-   Buletinul de vot completat si semnat poate fi prezentat personal sau prin posta la sediul central al Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str.V . Alecsandri 78;

-   Termenul limita de returnare a buletinului de vot completat – pina la  05.11.2010, ora 14.00;

-   Actionarii pot lua cunostinta de materialele cu privire la ordinea de zi la oficiul central al Bancii incepind cu 25.10.2010 de la orele 9-00 pina la 16-00 (in zile lucratoare), pe adresa: mun. Chisinau, str.V. Alecsandri 78, in sala de sedinte;

-   Rezultatul votului va fi publicat in ziarul „Capital Market” in decurs de 15 zile din data desfasurarii adunarii;

-   Informatii la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

      Consiliul de Administratie al Bancii

B.C. “Energbank” S.A., Va informeaza, ca incepind cu 20 octombrie 2010 sistema de transferuri rapide „Western Union " va oferi transferuri si in lei moldovenesti. Veti putea primi transferuri in lei moldovenesti, dolari

SUA sau euro, in orice filiala sau reprezentanta a B.C. "Energbank" S.A.

Tel.  /022/ 279864, 544379

Stimati clienti, BC „ Energbank” SA Va informeaza, ca incepand cu 01.11.2010 vor fi modificate ratele pentru contractele de depozit, anterior deschise indicate mai jos, dupa cum urmeaza:

 

Tipul depozitului

Termen

MDL

USD

EUR

 

Capital

3 luni

-

1

-

6 luni

7.5

3.5

3.5

12 luni

1 0 , 7

-

5

  Junior

Pina la ating. major.

1 1. 3

-

5.5

Energo-Confort

6 luni

11,2

-

-

La termen

13 luni

11.3

-

5. 5

La termen

15 luni

11

-

-

La termen

18 luni

11.1

-

5.3

Пенсионный

12 luni

1 0 . 5

-

-

Maximus

12 luni

1 0 . 6

-

4.9

Prestij

1 2 luni

1 0.5

-

-

 

 Tel .: /022/ 544-389 (90)

La data de 13 octombrie 2010 B.C. “Energbank” S.A. a fost decernata cu o diploma de recunoastere pentru cooperarea fructuoasa si de succes in cadrul sistemei de transferuri rapide “Unistream"si a primit

titlul de "Cea mai buna Banca in obtinerea rezultatelor mari".