Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al Bancii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunarii Generale anuale a actionarilor. La 29 aprilie 2011 pe adresa: mun.Chisinau, str.Mircea cel Batrin 4/4 a avut loc adunarea generala anuala a

actionarilor BC “Energbank” S.A. La adunare au participat actionari si reprezentantii lor, care detin 81,5 % de actiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunarii generale a actionarilor nr.39 din 29.04.2011)

Adunarea a adoptat urmatoarele decizii:

1.      De a lua act de rezultatele activitatii Bancii in anul 2010 si de a le  recunoaste satisfacatoare.

2.      De a  aproba Darea de seama a Consiliului Bancii pentru anul 2010.

3.      De a  aproba Darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.

4.      De a aproba indicatorii de baza a planului de afaceri si normativele de repartizare a profitului pentru anul 2011.

5.      De a repartiza profitul Bancii pentru anul 2010 in felul urmator: formarea capitalului de       rezerva–5%, retribuirea muncii membrilor Consiliului si a Comisiei de Cenzori–1%, profit nedistribuit–94%.     

6.      De a aproba Statutul Bancii in redactie noua.

7.      De a aproba modificarile la Regulamentul Consiliului Bancii.

8.      De a nu alege o noua componenta a Consiliului Bancii.

9.      De a alege un nou membru al Comisiei de Cenzori a Bancii in persoana dnei Sizova Taisia, in legatura cu demisionarea dlui Sajin Alexandru.

10.  De a aproba Organizatia de audit a Bancii pentru anul 2011 - «Grant Thornton Audit» SRL si cuantumul retribuirii serviciilor acesteia.

Consiliul de Administratie al Bancii

Plasind mijloace banesti pe un cont de depozit la Energbank si primind card bancar international, Dvs puteti sa obtineti un credit in marime de 70% din suma depozitului Dvs, economisind timp si mijloace banesti.

Detaliile le puteti obtine in toate subdiviziunile BC „Energbank” SA!
       Energbank – avantajos si simplu!

BC “Energbank” SA a fost decernata cu o diploma “Pentru gradul inalt de deservire” in semn de recunoastere pentru cooperarea fructuoasa si de succes in cadrul sistemei de transferuri rapide “Unistream".

Detinatorii de carduri «Cirrus/Maestro», care doresc sa achizitioneze bunuri/servicii prin intermediul Internetului, se pot adresa la orice subdiviziune a Bancii pentru obtinerea codului «CVC2». Disponibilitatea de card este obligatorie.

B.C. “Energbank” S.A. Va informeaza, ca incepind cu data de 01/04/2011 sistema de transferuri rapide „Western Union” introduce noi tarife pentru expedierea transferurilor internationale de bani in dolari SUA, EURO catre tarile CSI si Georgia.

Aceasta inovatie va face serviciul de transferuri internationale de bani prin Western Union mai convenabil si mai atractiv.  Acum puteti efectua / primi transferuri in Dolari SUA si Euro si primi in Lei moldovenesti in orice filiala sau reprezentanta a B.C. “Energbank” S.A. Pentru mai multe detalii despre tarifele noi accesati Servicii persoane fizice / Transferuri banesti / Western Union.

BC”ENERGBANK” AO Va informeaza, ca din 01/04/2011 clientii bancii au posibilitatea de a primi si efectua transferuri banesti prin intermediul sistemului de transferuri “MONEYGRAM”. Expedierea mijloacelor banesti se efectuiaza in euro,

primirea – in euro si dolari si este posibila in orice filiala sau reprezentanta a Bancii.

IN ATENTIA ACTIONARILOR Bancii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78)! In coformitate cu hotarirea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr.03 din 22/03/2011, Сonsiliul de Administratie al Bancii Va

aduce la cunostinta decizia privind  convocarea adunarii generale anuale cu prezenta actionarilor BC „ENERGBANK” S.A. pentru ziua de 29 /04/2011 , ora 14-00 pe adresa: mun. Chisinau, str. Mircea с el Batrin , 4/4, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Cu privire la darea de seama a Bancii pentru anul 2010.

2.      Cu privire la darea de seama a Consiliului  Bancii pentru anul 2010.

3.      Cu privire la darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.

4.      Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri si aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2011.

5.      Cu privire la repartizarea profitului anual al Bancii.

6.      Cu privire la aprobarea Statutul Bancii in redactia noua.

7.      Cu privire la introducerea modificarii in Regulementul Consiliului Bancii.

8.      Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului  Bancii.

9.      Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de Revizie a Bancii.

10. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2011 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

      Informatie suplimentara:

-         Adunarea va avea loc cu prezenta actionarilor;

-         Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala este intocmita de registratorul independent la data de 23 /03/2011 ;

-         Actionarii pot lua cunostinta cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Bancii, incepind cu 18/04/2010, de la orele 9-00 pina la 16-00, pe adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 78, in sala de sedinta;

-         Inregistrarea participantilor la adunare va fi efectuata de catre secretarul societatii intre orele 13-00 si 13-5 5 ;

-         Informatii la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

        Pentru participarea la adunare actionarii vor prezenta buletinul de identitate ( pasaportul ), dar reprezentantii actionarilor – si actul care atesta imputernicirea, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.

B.C. “Energbank” S.A. Va informeaza, ca incepind cu data de 27 ianuarie 2011 sistema de transferuri rapide „Privat Money” ofera acum transferuri si in Ruble Rusesti. Acum puteti efectua si primi transferuri in Ruble rusesti, Dolari SUA si Euro in orice filiala

sau reprezentanta a B.C. “Energbank” S.A.

content1

Banca a efectuat o emisiune suplimentara de actiuni in suma de 100000 lei. Dupa inregistrarea rezultatelor acestei emisiuni (Hotarirea CNPF N 53/4 din 25/11/2010) capitalul social al Bancii constituie 100 000 000 lei.