Noutăți

BC “Energbank” SA informează că;

1) începând cu 31.03.2013, se vor modifica ratele pentru depozite în MDL ale persoanelor fizice cu rate flotante mai mari de 11 procente anuale şi cu termenul de închidere pînă la 31.12.2013 (inclusiv), după cum urmează:

Stimaţi Clienţi! Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 21.06.2012, nr.141, începînd cu anul 2013, la efectuarea/receptionarea transferurilor în valută străină urmeaza a fi utilizat codul IBAN*

BC „Energbank” SA îşi lărgeşte reţeaua de bancomate. La mun. Chişinău
pe adresa str. Decebal, 99 (centrul comercial «ELAT») este instalat un bancomat nou, la care puteţi accesa non-stop.

La data de 21 decembrie 2012, în incinta BC „ENERGBANK” SA, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, a avut loc tragerea la sorţi a premiilor pentru depunerile „Primăvara+”, care au fost deschise în perioada 01/03/2012 pînă la 31/05/2012. În rezultatul extragerii au fost stabiliţi 5 cîştigători:

Din data de 01.05.2012 pina la 30.09.2012 va fi prelunjita Promotia de modificare a comisioanelor in cazul efectuarii transferurilor de mijloace banesti “Posta Rapida”. In cadrul acestei Promotii sint stabilite urmatoarele comisioane:

In cazul efectuarii transferului – 1,4% de la suma transferului

  • nu mai putin de 150 Ruble Rusesti si nu mai mult de 2000 Ruble Rusesti;
  • nu mai putin de 5 Dolari SUA / Euro si nu mai mult de 90 Dolari SUA/Euro in dependenta de valuta transferului.

Va informam ca incepind cu data de 23.04.2012 au intrat in vigoare tarife noi la sistema de transferuri de mijloace banesti CONTACT pentru efectuarea transferurilor de bani in dolari SUA, euro si ruble rusesti din Moldova in tarile apropiate *, si anume:

Comisionul de la Expeditor:


• 1,5% din suma transferata, in cazul in care suma transferului este mai mica de 4950 dolari SUA / euro sau 175 000 ruble rusesti;


• 75 de dolari SUA/ euro, in cazul in care suma transferului este egala sau mai mare de 4950 dolari SUA / euro;


• 2625 de ruble rusesti, in cazul in care suma transferului este egala sau mai mare de 175 000 ruble rusesti.


* Tarile apropiate - Abhazia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kargazstan, Letonia, Lituania, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Osetia de Sud.

COMUNICAT INFORMATIV al Bancii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunarii Generale anuale a actionarilor La 24 aprilie 2012 pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23 a avut loc adunarea generala anuala a actionarilor

BC “Energbank” S.A. La adunare au participat actionari si reprezentantii lor, care detin 81,2 % de actiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunarii generale a actionarilor nr.41 din 24.04.2012).

Adunarea a adoptat urmatoarele decizii:

1. De a lua act de rezultatele activitatii Bancii in anul 2011 si de a le recunoaste satisfacatoare.

2. Se aproba Darea de seama a Consiliului Bancii pentru anul 2011.

3. Se aproba Darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2011.

4. Se aproba indicatorii de baza ai Business-planului Bancii si normativele de repartizare a profitului pentru anul 2012.

5. Profitul Bancii pentru anul 2011 se repartizeaza in felul urmator: formarea fondului de rezerva–2,82%, remuneratia membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori a Bancii -1%, remuneratie lucratorilor Bancii, conform rezultatelor activitatii anului 2011-1%, profit nedistribuit–95,18%.

6. Se aproba modificarile in Statutul Bancii.

7. Se aproba urmatoarele Regulamente ale Bancii:

а) Regulamentul Adunarii Generale a Actionarilior Bancii, in redactie noua;

b) Regulamentul Consiliului Bancii, in redactie noua;

с) Regulamentul Comisiei de Cenzori a Bancii, in redactie noua;

d) Regulamentului privind modul de asigurare a accesului actionarilor sau detinatorilor de obligatiuni la documentele Bancii,

8. Se alege membru al Consiliului Bancii pe un termen de 4 ani dl. Dimov Ghenadii, in legatura cu iesirea din componenta Consiliului Bancii dlui Ogorodnicov Mihail.

9. Se stabileste termen de 4 ani a imputernicirilor membrilor Consiliului de Administratie a Bancii din momentul inregistrarii modificarilor in Statutul Bancii in ordinea stabilita.

10. Se aproba Organizatia de audit a Bancii pentru anul 2012 – Compania «Grant Thornton Audit» SRL si cuantumul retribuirii serviciilor acesteia.

BC „Energbank” SA isi largeste reteaua de bancomate. La municipiu Comrat pe adresa: str. Lenin, 146 А (supermarket «FIDESCO»), este instalat un bancomat nou, la care puteti accesa non-stop.

Transfera sau primeste mijloace banesti in perioada sarbatorilor in orice subdiviziune BC “Energbank” SA si primeste in dar un placut suvenir ca amintire. Energbank- noi va cream buna dispozitie!

  

Promotia:”Festivalul sarbatorilor de Pasti”. Perioada desfasurarii: 09.04.2012 – 10.05.2012. Mecanismul desfasurarii: tuturor detinatorilor Cardului de Client al Sistemului LEADER li se ofera 60 bonusuri. Bonusurile pot fi utilizate in orice

moment.
-la efectuarea unui transfer banesc, achitand o parte din comision;
-la solicitarea unui cadou pe site-ul   bonus.leadermt.ru
Conditie obligatorie:detinerea sau perfectarea Cardului de Client.
                   GRABESTE-TE SA TE RASFETI!