Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunării Generale anuale a acţionarilor la 25 aprilie 2014 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Energbank” S.A.

Visa Electron “People Credit & Energbank” - salvează bugetul Dumneavoastră

Cu plăcerea Vă informăm, că din 15 martie 2014, puteţi să primiţi disconte de la partenerii cînd efectuaţi achitarea privind Visa Electron “People Credit & Energbank”.

Stimaţi clienţi! BC „Energbank” SA adresează tuturor sincere felicitări cu prilejul Luminoaselor Sărbători  ale Sfintelor Paşti şi Învierii Domnului!

Stimaţi clienţi!

Energbank şi sistemul internaţional de remitere de bani MoneyGram oferă clienţilor posibilităţi noi la expedierile băneşti.

Stimaţi clienţi! B.C. „ENERGBANK” S.A., vă aduce la cunoştinţă, că începînd cu data de 04.04.2014 încetează prestarea serviciilor de eliberare şi expediere a remiterilor de bani prin intermediul următoarelor sisteme de remitere de bani: «Migom», «Privat Money», «Быстрая Почта», «InterExpress»

CADOURI... COLECŢIE...INVESTIŢIE....

Procuraţi MONEDELE COMEMORATIVE

  • ˆsă bucuraţi  cu un CADOU
  • să realizaţi INVESTIŢII  pe termen lung
  • ˆsă completati  COLECŢIA  numismatului

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR Băncii Comerciale „ENERGBANK” Societate pe Acţiuni (mun. Chişinău, str. Tighina 23/3). În coformitate cu hotărîrea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr. 05 din 17/03/2014, Сonsiliul de Administraţie al Băncii Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea Adunării Generale Anuale cu prezenţa acţionarilor BC „ENERGBANK” S.A. pentru ziua de 25/04/2014

Astăzi, în cadrul subdiviziunilor Energbank se pot realiza plăţi în favoarea Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice - MPay, iar deţinătorii conturilor de card pot realiza plata direct pe site-ul MPay. Acest lucru a devenit posibil după lansarea recentă a unui nou sistem informaţional - serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

 Stimate Client. Banca Comercială „Energbank” S.A. vă comunică că urmare a intrării în vigoare a Legii nr.114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată şi monedă electronică, băncile din Republica Moldova au obligaţia să aducă activitatea lor de prestare a serviciilor de plată şi raporturilor (relaţiilor) cu clienţii în conformitate cu prevederile Legii menţionate.

Stimaţi clienţi!

Vă aducem la cunoștință că, începând cu 01.05.2014, vor intra în vigoare Tarifele modificate pentru persoane fizice şi juridice. Cu tarifele modificate, puteţi face cunoştinţă in tabelul de informație.