Noutăți

Stimate Client

ENERGBANK vine cu o nouă  promoţie   “Credite pentru business” deschisă persoanelor juridice, care vor contracta un credit pentru afaceri pe durata de desfăşurare a campaniei.

Campania va fi lansată la data de 01 noiembrie 2014 şi se va desfăşura până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv.

Campania este destinată persoanelor  juridice, înregistrate conform Legislaţiei în vigoare, care vor contracta un credit pentru afaceri, pe durata de desfăşurare a Campaniei îndeplinind următoarele condiţii:

 • · să respecte  condiţiile de creditare stabilite de către B.C.”Energbank”S.A.;
 • să prezinte documentele pentru analiza cererii privind acordarea  creditului, în  conformitate cu  prevederile actelor normative interne ale B.C.”Energbank”S.A.

Beneficii oferite în cadrul Campaniei

 • · GRATUIT - examinarea cererii şi verificarea documentelor pentru acordarea creditului;
 • · GRATUIT – comision pentru acordarea creditului (în caz de recreditare);
 • · 50% reducere la comisionul pentru acordarea creditului ( în cazul eliberării creditului prima dată);
 • · 50% reducere la comisionul pentru transferuri de mijloace băneşti la conturile salariaţilor în baza proiectului de salarizare pentru toată perioada de deservire;
 • · GRATUIT - desrvirea la sistemul bancar  „ Client-bank”  pentru perioada de 6 (şase luni).

Detalii referitor la procedura derulării campaniei promoţionale la telefonul (022) 858-056 sau la lucrătorul bancar,  care vă deserveşte.

Плакат final sait

 

Astăzi, în cadrul subdiviziunilor Energbank se pot realiza plăţi în favoarea Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice - MPay, iar deţinătorii conturilor de card pot realiza plata direct pe site-ul MPay. Acest lucru a devenit posibil după lansarea recentă a unui nou sistem informaţional - serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

Ce este MPay?

   MPay este serviciul guvernamental de plăți electronice, un instrument informațional cu ajutorul căruia pot fi achitate diverse servicii online.

  Pentru a opera plăţi electronice pentru servicii publice prin pagina electronică  www.mpay.gov.md este necesar să deţineţi un card de plată emis de Energbank, să accesaţi pagina electronică www.mpay.gov.md şi să selectaţi serviciul în favoarea căruia trebuie să efectuaţi plata, urmând paşii descrişi. Totodată, în cazul în care nu aveţi acces la internet, puteţi efectua plățile în numerar pentru întreg spectrul de servicii publice, la ghişeele Energbank.

 De acest serviciu va putea beneficia şi mediul de afaceri, care în activitatea lor comercială au nevoie să perceapă plăți pentru serviciile prestate, dar și să achite pentru serviciile consumate. 

    Energbank vă  propune cea mai extinsă reţea de subdiviziuni bancare, amplasate în toate raioanele Republicii.

Avantajele achitarii serviciilor publice prin intermediul Serviciului MPay:

 • economisirea timpului. Nu e nevoie a ajunge la o instituție publică în persoană.
 • eficienţa cheltuielilor. Efectuarea plăţilor pentru serviciile publice fără comisioane adiţionale.
 • accesibilitate. Efectuarea plăţilor 24 ore pe zi, 7 zile pe  săptămână prin intermediul Internetului, folosind un card de plată, precum şi la orice ghişeu  Energbank.
 • comoditate. Serviciul guvernamental de plăți electronice se deosebeşte prin interfată web simplă şi ușor de utilizat.

Lista serviciilor prestate prin intermediul serviciului MPay se extinde continuu de la lansare, la moment fiind efectuate achitări pentru:

 •  eliberarea cazierului judiciar;
 •  achitarea amenzi poliţie;
 •  servicii Î.S. CADASTRU;
 •  procurarea mijloacelor de identificare a animalelor domestice;
 •  achitarea formularelor tipizate de documente primare;
 •  servicii Î.S. CRIS REGISTRU;
 •  serviciul de apostilare;
 •  achitarea serviciilor Seviciul Stare Civilă;

   Astfel, pentru a achita serviciul public necesar, persoana va accesa e-Serviciul de pe portalul www.servicii.gov.md şi va completa cererea online. Serviciul va calcula suma spre plată și va propune achitarea prin MPay. Ulterior, persoana va fi redirecționată pe site-ul  www.mpay.gov.md unde va putea selecta banca şi modalitatea de achitare. La sfîrșitul operațiunii, serviciul va veni cu o confirmare de plată. În orice moment poate fi verificat statutul plății.

Stimaţi clienţi, vă informăm, că rapoartele FIN1,FIN2 şi indicatorii economico-financiari ai activităţii băncii  (la 30.09.2014)  au fost publicate în ziarul " Revista Economică Logos-Pres" N39 (1063)  din 24 octombrie 2014, în conformitate cu prevederile p. 16 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile  autorizate din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară.

"Dragi  clienţi.  Luând în considerare publicarea unei vulnerabilităţi critice în protocolul SSLv3(CVE-2014-3566, "Poodle") Banca este nevoită să  blocheze utilizarea acestui protocol. Blocarea acestui protocol va cauza  imposibilitatea  dumnevoastră de a accesa Sistemul de Deservire Bancară de la Distantă în cazul în care utilizaţi o versiune învechită a  browserul  Internet  Explorer.  Pentru a putea accesa în continuare Sistemul  de  Deservire  Bancara  la  Distana  vă rugăm să actualizaţi urgent  browserul  la o versiune actuală. Versiunea minima suportată e Internet Explorer 8."

Stimaţi clienţi,  Vă informăm că pe data de 14 octombrie de Hramul Chişinăului vor activa (pina la ora 14-00) următoarele subdiviziuni:

Filiala Rîşcani cu Agenţiile nr. 1 şi 2, Filiala Ciocana Nouă cu Agenţiile nr.1 şi 2, Filiala Centru cu Agenţiile nr.2 şi 3, Filiala Botanica cu Agenţiile nr.1, 2, 3 şi 4, Filiala Buiucani cu Agenţia nr.1, Filiala Floreşti şi Filiala Briceni cu Agenţiile nr.1 şi 2.

Reprezentanţii Energbank au participat la un seminar organizat de IFAD, cu ocazia lansării în Moldova unui nou PROGRAM DE CREŞTERE A STABILITĂŢII ECONOMICO-CLIMATICE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII – IFAD VI. Programul IFAD-VI este prevăzut pentru 6 ani şi constă din 3 componente: stabilitate în faţa schimbărilor climatice, dezvoltarea întreprinderilor agricole, crearea infrastructurii pentru asigurarea creşterii şi stabilităţii sectorului agrar.

Cu prilejul celor două sărbători naţionale, Ziua Independenţei Republicii Moldova şi Ziua Limbii Noastre, BC „Energbank” S.A. adresează felicitări şi urări de bine tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Cu acestă ocazie Vă dorim putere pentru îndeplinirea aspiraţiilor şi speranţă într-un viitor mai bun.

Cu prilejul celor două sărbători naţionale, Ziua Independenţei Republicii Moldova şi Ziua Limbii Noastre, BC „Energbank” S.A. adresează felicitări şi urări de bine tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Cu acestă ocazie Vă dorim putere pentru îndeplinirea aspiraţiilor şi speranţă într-un viitor mai bun.

Stmati clienti!

Va aducem la cunostinta ca din 01.09.2014 vor intra in vigoare Tarifele pentru emiterea şi deservirea cardurilor cu CIP.

 Stimate Client.  Banca Comercială „Energbank” S.A. vă comunică că urmare a intrării în vigoare a Legii nr.114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată şi monedă electronică, băncile din Republica Moldova au obligaţia să aducă activitatea lor de prestare a serviciilor de plată şi raporturilor (relaţiilor) cu clienţii în conformitate cu prevederile Legii menţionate.

 Astfel, în conformitate cu articolul 108 alineatul (1) litera b) a Legii nr.114, vă rugăm să vă apropiaţi la subdiviziunea teritorială a B.C. „Energbank” S.A. unde aveţi deschis cont, pentru reîncheierea contractului-cadru între dumneavoastră în calitate de utilizator a serviciilor de plată şi Bancă în calitate de prestator al serviciilor de plată.

 În conformitate cu articolul 44 alineatele (1)-(3) al Legii nr.114, în cazul în care în decurs de 2 luni de la data notificării nu vă veţi prezenta la Bancă pentru reîncheierea contractului-cadru şi/sau nu veţi comunica Băncii privind dezacordul sau dorinţa rezilierii contractului-cadru, se va considera drept accept al contractului-cadru din partea dumneavoastră. Astfel, în cazul în care nu sunteţi de acord cu prevederile contractului-cadru sau doriţi rezilierea contractului vă rugăm să informaţi Banca pînă la 15 mai 2014.

 Vă rugăm să luaţi în considerare că prevederile contractului-cadru sunt formate din Cererea de deschidere a contului, Condiţiile generale de utilizare şi funcţionare a contului destinat persoanei fizice, Tarifelor pentru deservirea contului curent – pentru conturi curente, şi din Cererea de deschidere a contului curent şi de emitere a cardului de plată principal, Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu carduri a persoanei fizice, Tarifele pentru deservirea cardului de plată – pentru carduri de plată, care pot fi consultate pe pagina web a Băncii.

 Banca Comercială „Energbank” S.A. vă mulţumeşte pentru înţelegere şi pentru că sunteţi clientul nostru, fapt pentru care suntem mereu la dispoziţia dumneavoastră în a vă pune o gamă largă de produse şi servicii.