Noutăți

BC „ENERGBANK” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 16.08.2019, pe un termen de trei luni, a 82 968 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „ENERGBANK” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachete unice, în număr de 79 600 şi 3 368 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 05.11.2019 şi până la data de  18.11.2019.

3. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor menţionate constituie 212,42 MDL per acţiune.

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

      Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită pe pagina web: http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/shareholders

Stimați clienți,

Vă informăm că începând cu data de 01.09.2019 vor intra în vigoare unele modificări la tarifele de deservire a persoanelor juridice.

Esența modificărilor: Micșorarea comisionului conform pct. 2.3.2 "Executarea plăților urgente ale clienților prin sistemul "Business-Online".

Tarif până la 31.08.2019 - 25 lei / document,

Tarif din 01.09.2019 - 20 lei / document.

Noile tarife valabile din 01.09.2019 le gasiți aici.

Stimați clienți!

Vă informăm că ziua de 17 august (Sâmbata) – va fi zi lucrătoare cu un program redus cu 1 oră, iar ziua de 26 august 2019 – se consideră zi de odihnă și sucursalele băncii nu vor activa.

Stimați Clienţi,

Vă informăm că în legătură cu efectuarea unor lucrări tehnice, pe data de 14.08.2019, în perioada de timp  10:00 – 11:00 vor exista unele deficiențe în utilizarea serviciului Internet-Banking pentru Persoane Fizice.
Vă mulțumim pentru înțelegere.

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR B.С.„ENERGBANK” S.A!

Adunarea generală (repetată) anuală a acţionarilor B.C. ENERGBANK S.A., convocată pe data 05 august 2019, nu s-a ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acţionarii a căror acţiuni se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acţionarilor au fost înregistraţi 9 acţionari, care deţin 396 664 de acţiuni, ce constituie 21,94%.

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 01 octombrie 2019 vor intra în vigoare modificările efectuate la Capitolul IV “Serviciul plăți programate și deservire bancara la distanță” a Tarifelor pentru serviciile bancare destinate Persoanelor Fizice. Modificările au fost aprobate prin decizia Comitetului de Conducere al băncii din 25.07.2019 (Proces verbal nr.39). 

Astfel, au fost efectuate modificări / introduse noi comisioane pentru următoarele servicii:

 • Sistemul "Online Banking" pentru Persoane Fizice;
 • Sistemul "SMS-notificări" pentru Persoane Fizice;

 Esența modificărilor:

 Deservirea lunară în cadrul sistemului SMS-notificări:

 • Pentru deținătorii Cardurilor Sociale, comisionul lunar doar pentru notificarile privind alimentarea (suplinirea) contului de card va fi - 0 lei;
 • Pentru deținătorii Cardurilor Sociale, comisionul lunar pentru notificarile nelimitate (alimentari/retrageri) va fi - 5 lei;
 • Pentru deținătorii Cardurilor Visa Rewards, comisionul lunar pentru notificarile nelimitate (alimentari/retrageri) va fi - 0 lei;
 • Pentru deținătorii Altor tipuri de Carduri, comisionul lunar pentru notificarile nelimitate (alimentari/retrageri) va fi - 10 lei;

 Deservirea lunară în cadrul sistemului "Online Banking":

 • Începând din 01 octombrie 2019 va fi lansat noul pachet „Info” cu un comisionul lunar de deservire de 0 lei (va permite doar vizualizarea extrasului de cont & Istoricul operațiunilor); 
 • Toți clienții băncii conectați la pachetele curente Minim (5 lei / lunar) și Optim (35 lei / lunar) vor migra începând din 01 octombrie 2019 la noul pachet “Basic” pentru care vor achita un comision lunar de 7 lei.
 • Pentru deținătorii Cardurilor Sociale și Visa Rewards emise de BC “Energbank” S.A. comisionul lunar pentru noul pachet “Basic” va fi de 0 lei.
 • Comisionul pentru transferurile în lei în cadrul băncii (pachet „Basic”) va fi de 1 leu / transfer;
 • Comisionul pentru transferurile în lei în afara băncii (pachet „Basic”) va fi de 3 lei / transfer;
 • Comisionul pentru transferurile în valută în cadrul băncii (pachet „Basic”) va fi de 2 euro / transfer;
 • Comisionul pentru transferurile în valută în afara băncii (pachet „Basic”) va fi conform tarifelor curente;

 Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la sucursalele şi /sau reprezentanţele Energbank sau la tel.: (022) 264-741. 

Vă mulţumim pentru colaborare!

 

 

Stimați clienți,

Vă informăm că rapoartele financiare ale Băncii pentru tr. II (2019) au fost publicate în revista Logoss-Press "Экономическое обозрение" №28 (1290) ediția din data de 26 iulie 2019.

Conform "Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor" (ap. prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014).

Stimați clienți,
Vă informăm că incepand cu data de 17.09.2019 vor intra in vigoare unele modificări la tarifele aplicate la deschiderea conturilor de plată și emiterea cardurilor de plată in BC “ENERGBANK “SA pentru persoanele fizice si juridice. Modificarile aplicate vizeaza rata dobinzii la soldul contului de card. Noile tarife de deservire le puteți găsi aici:

1. Tarife pentru carduri proiecte persoane fizice;

2. Tarife pentru carduri proiecte salariale;

3. Tarife pentru carduri proiecte depozite și credite;

4. Tarife pentru carduri servicii conexe;

5. Tarife Visa Rewards;

6. Tarife pentru Instant.

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.24 din 12.07.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea repetată a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de 05.08.2019, ora 11.00 în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3

cu următoarea Ordine de zi:

1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.

2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.

3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.

4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.

6) Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

       - Adunarea va avea loc prin corespondentă cu utilizarea buletinului de vot;

       - La adunarea generală anuală  repetată a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 04 iunie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

       - Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 17.07.2019  în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, sala de sedinţe;

       - Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

       - Informaţii suplimentare la telefonul (373-22) 264-738.

       Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate si semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD–2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

       Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 05.08.2019, ora 11.00 .

       Buletinul de vot va fi autentificat notarial  sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al actionarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).

Adunarea generală anuală a acţionarilor Băncii, convocată pe data 09 iulie 2019, nu s-a ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acţionarii a căror acţiuni se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acţionarilor au fost înregistraţi 12 acţionari, care deţin 398 080 de acţiuni, ce constituie 22,02%.

ro noutate

Începând din 15 iulie 2019 anunțăm despre lansarea unui nou depozit pentru Persoane Fizice “Energo Economii”, care reprezintă o variantă flexibilă a unui depozit bancar, fiindcă are avantajul unei dobânzi comparabile cu cea a unui depozit la termen și flexibilitatea unui cont curent pentru depuneri și retrageri.

Dorești să economisesti în Lei, Euro sau Dolari SUA?

Cu Energo-Economii e mai simplu decât îți poti imagina, fiindcă ai o dobânda progresivă, în funcție de suma de bani pe care o ai în cont şi nu ești penalizat atunci când ai nevoie să retragi anumite sume de bani.

Care sunt avantajele depozitului “Energo-Economii”:

 • Dobânda o primești lunar, direct în contul de depozit sau pe un card de plată;
 • Ai acces permanent la banii din cont - poți alimenta și retrage numerar oricând dorești;
 • Beneficiezi de posibilitatea retragerii de numerar, fără a închide contul de depozit, cât timp soldul rămas este peste suma minima de constituire, în valoare de 1.000 lei sau 50 euro / usd;
 • Sunt permise alimentarile la ghișeile Băncii și virament inter-bancar;
 • Toate depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform legii.

Care sunt caracteristicile depozitului?

Denumire

Energo-Economii

Termen

36 luni

Valuta

MDL / USD / EUR

Suma minima

1 000 MDL / 50 USD / 50 EUR

Tip dobânda

Flotantă

Plata dobânzii

Lunar la contul de depozit sau contul de card

Capitalizare

Nu

Depuneri

Da, Nelimitat.

Retrageri

Da, Nelimitat până la suma minimă.

Prolongare

Nu

 

Cât e dobânda?

Sold depozit (LEI)

DOBANDA / AN

MDL

1.000 - 49.999

1.5%

50.000 - 249.999

2.5%

250.000 - 499.999

3.0%

>500.000

3.5%

 

Sold depozit (Valuta)  

DOBANDA / AN

EURO

DOBANDA / AN

USD

50 – 4.999

0.1%

0.1%

5.000 – 14.999

0.2%

0.15%

15.000 – 29.999

0.3%

0.2%

>30.000

0.4%

0.25%

Acte necesare?

Ai nevoie doar de actul de identitate.