Noutăți

Stimați clienți!

B.C. „ENERGBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință că pe data de 21 noiembrie 2019 se sărbătorește Hramul localităților Cahul și Hîncești.

Cu scopul acordării serviciilor bancare în ziua de 21 noiembrie 2019 - programul de lucru ghișeielor băncii va fi până la orele 13:00 din cadrul Sucursalei Cahul și a Agenției nr. 4, precum și a Sucursalei Hîncești.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Aviz privind expunerea spre vânzare a pachetului de acţiuni

nou-emise de către BC „ENERGBANK” S.A.

BC „ENERGBANK” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 19.11.2019, pe un termen de trei luni, a 796 472 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „ENERGBANK” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachete unice, în număr de: 713 504, 79 600 şi 3 368 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 06.02.2020 şi până la data de  19.02.2020.

3. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor menţionate constituie 283,99 MDL per acţiune (pachet – 713 504) și 212,42 MDL per acţiune (pachete – 79 600 și 3 368).

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

      Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită pe pagina web: https://emitent-msi.market.md/ro/. http://www.moldse.md/ / http://www.bvm.md/,  http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa.

 site ro

 

ENERGBANK anunță despre lansarea campaniei promoţionale dedicată persoanelor care își vor deschide un Card Social pentru încasarea pensiei, indemnizaţiei şi a altor plăţi sociale - Deschide un Card Social și câștigă 500 lei!

Mecanismul campaniei este simplu, în perioada 15 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020, deschideți un card social la orice Sucursala/Agenție a Băncii, conectați-vă la serviciul Internet-Banking, efectuați minim 2 tranzacții prin Internet-Banking și participați automat la tombola cu cele 50 de premii a câte 500 de lei.

Participanţi la campania promoțională vor fi doar clienţii noi, care anterior nu au avut deschis un Card Sociale de la ENERGBANK.

Detaliile ofertei promoționale - Deschide un Card Social și câștigă 500 lei:

 #

 Tip

 Descriere

 1. 

 Denumirea promoției

 Deschide un Card Social și câștigă 500 lei

 2. 

 Perioada promoției

 15 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020 (3 luni)

 3.

 Produse incluse în promoție

 Card Social

 4.

 Beneficiari

 Persoane fizice, cetățeni ai Rep. Moldova

 5.

 Premiile promoției

 50 premii x 500 lei

 6.

 Mecanismul ofertei promoționale

 Pentru a fi eligibil este necesar ca persoana fizică în perioada 15 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020:

  1. Să-și deschidă un Card Social (clienți noi care anterior nu au avut Card Social în B.C. “ENERGBANK” S.A.;
  2. Să încaseze minim 1 plata din partea CNAS;
  3. Să se conecteze la serviciul Internet-Banking;
  4. Să efectueze minim 2 tranzacții prin Internet-Banking.
  5. Cardul să fie activ la data de 31 ianuarie 2020.

 Tragerea la sorți a celor 50 de câștigători va avea loc până la 28 februarie 2020, din lista clienților care vor indeplini condițiile de eligibilitate de mai sus.

 Premiile vor fi transferate direct pe conturile de card ale câștigătorilor.

Mai multe detalii despre campania promoțională "Deschide un Card Social și câștigă 500 lei" le puteți afla din Regulamentul promoției, la orice unitate a băncii sau la număul de telefon (022) 858 039.

Stimați clienți!

B.C. „ENERGBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință că pe data de 08 noiembrie 2019 se sărbătorește Hramul localităților Orhei, Anenii-Noi și Ceadâr-Lunga. Din acest motiv subdiviziunile din aceste orașe nu vor activa.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK” S.A.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.37 din 31.10.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea Adunării generale anuale ordinare repetate a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de

23.12.2019, ora 11.00

în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3. 

ORDINEA DE ZI:

1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.

2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.

3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.

4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.

6) Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

 

- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;

- La adunarea generală anuală repetată a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 20 septembrie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

- Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 12.12.2019 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3;

- Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

- Informaţii suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264-738, 858-055.

Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 23.12.2019, ora 11.00 .

Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).

Adunarea generală a acţionarilor Băncii, convocată pe data 25 octombrie 2019, nu s-a ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acţionarii a căror acţiuni se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acţionarilor au fost înregistraţi 9 acţionari, care deţin 197 035 de acţiuni, ce constituie 11,42%.

BC “ENERGBANK” S.A., Vă informează că la data de 25 octombrie 2019 a publicat rapoartele financiare ale Băncii (pentru anul 2018 și tr. III - 2019) în revista Logoss-Press "Экономическое обозрение" №39 (1301). Conform "Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor" (ap. prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014).

 Stimați clienți!

 Vă înformăm că în data de 27 octombrie 2019 se va sărbători Hramul orașului Leova.

 Astfel, sucursala și agenția Băncii din acestă localitate, nu va activa.

 Vă mulțumim pentru înțelegere.

Stimaţi clienţi, 

Vă atenţionăm despre intensificarea cazurilor de fraudă „social engineering” efectuate  prin intermediul tranzacţiilor de tip P2P şi prin intermediul aplicaţiei mobile-banking.

Au fost atestate cazuri în care infractorii iau legătura cu deţinătorii de card, prin intermediul anunţurilor de comercializare a bunurilor plasate de aceştia pe site-uri şi afirmă că doresc să achite bunul prin intermediul unui transfer la card.

Pentru a efectua transferul infractorii solicită datele de card, datele personale şi parolele recepţionate prin SMS. Ulterior infractorii extrag mijloacele băneşti prin transferuri P2P, înregistrează datele obţinute în aplicaţia mobilă şi o utilizează în mod fraudulos.

În acest context, vă rugăm să fiţi atenți şi să respectaţi regulile de securitate:

  • Nu divulgaţi nimănui informaţiile Dvs. personale sau datele cardului bancar (numărul de card, data expirării, codul PIN, codul de securitate format din 3 cifre tipărit pe partea verso a cardului, codul de securitate primit prin SMS sau la adresa de e-mail de la bancă pentru efectuarea tranzacţiei în mediul on-line);
  • Nu transmiteţi cardul persoanelor terţe, nu lăsaţi cardul bancar la vedere şi nu permiteţi fotografierea sau copierea datelor cardului de către persoane străine;
  • Dacă pentru efectuarea transferului vi se cer alte date personale sau date ale cardului, manifestaţi prudenţă şi categoric nu divulgaţi informaţia solicitată. 

Dacă aveţi întrebări sau orice ezitări în privinţa unei tranzacţii  ce urmează să o efectuaţi, contactaţi-ne imediat la numărul de telefon (022)858 039 pentru examinarea situaţiei şi acordarea suportului necesar.

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință că din motive tehnice, puteți întâmpina unele dificultăți la efectuarea plăților cu cardurile de plată ale sistemului internaţional Mastercard, emise de B.C. "ENERGBANK" S.A. până în luna Septembrie 2019.

Pentru mai multe detalii, rugăm să vă adresați la sucursala de la care ați primit cardul de plată sau să telefonați la numărul (022) 858 039.

Ne cerem scuze pentru incomoditățile create și vă mulțumim pentru înțelegere.

 Stimați clienți!

 Cu ocazia sărbătoririi Hramului în mun.Chișinău, or. Florești și or. Briceni - data de 14 octombrie 2019 - se consideră zi de odihnă.

 Cu scopul acordării serviciilor bancare în ziua de 14 octombrie 2019 - programul de lucru ghișeielor băncii va fi până la orele 13:00:

- Agentia nr.4 a Sucursalei Botanica;

- Agenţia nr.2 a Sucursalei Centru;

- Sucursala Rîşcani și Agenţia nr.1;

- Agenţiile nr.1 şi nr.2 a Sucursalei Ciocana Nouă

- Sucursala Florești

Vă mulţumim pentru înţelegere.