Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al BC “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunarii Generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor BC “Energbank” S.A. din 05.11.2010. La adunare au

participat  25 actionari si reprezentantii lor, care detin 98.08% de actiuni  cu drept de vot ( proces-verbal al AG A nr. 38 din 05.11.2010). Adunarea a adoptat urmatoarele Hotariri conform ordinii de zi:

1.   Cu privire la majorarea capitalului social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007.

      1.1. Se majoreaza capitalul social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007 prin    efectuarea emisiunii a XI suplimentare inchise de 2000 actiuni ordinare nominative de clasa I cu     valoarea nominala de 50 lei pentru o actiune in volum de 100 000 lei.

      1.2. Se aproba Hotarirea privind efectuarea emisiunii a XI-a suplimentare de actiuni.

2.    Cu privire la realegerea membrului Consiliului de Administratie al Bancii

      2.1.Se realege membru Consiliului de Administratie al Bancii pe un termen de 4 ani- Cu snir Pavel.

  Consiliul de Administratie