Noutăți

IN ATENTIA ACTIONARILOR Bancii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 78)! In coformitate cu hotarirea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr.03 din 22/03/2011, Сonsiliul de Administratie al Bancii Va

aduce la cunostinta decizia privind  convocarea adunarii generale anuale cu prezenta actionarilor BC „ENERGBANK” S.A. pentru ziua de 29 /04/2011 , ora 14-00 pe adresa: mun. Chisinau, str. Mircea с el Batrin , 4/4, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Cu privire la darea de seama a Bancii pentru anul 2010.

2.      Cu privire la darea de seama a Consiliului  Bancii pentru anul 2010.

3.      Cu privire la darea de seama a Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.

4.      Cu privire la indicatorii de baza ai planului de afaceri si aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2011.

5.      Cu privire la repartizarea profitului anual al Bancii.

6.      Cu privire la aprobarea Statutul Bancii in redactia noua.

7.      Cu privire la introducerea modificarii in Regulementul Consiliului Bancii.

8.      Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului  Bancii.

9.      Cu privire la alegerea unui membru al Comisiei de Revizie a Bancii.

10. Cu privire la aprobarea organizatiei de audit a Bancii pentru anul 2011 si stabilirea cuantumului retributiei serviciilor acesteia.

      Informatie suplimentara:

-         Adunarea va avea loc cu prezenta actionarilor;

-         Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala este intocmita de registratorul independent la data de 23 /03/2011 ;

-         Actionarii pot lua cunostinta cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Bancii, incepind cu 18/04/2010, de la orele 9-00 pina la 16-00, pe adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 78, in sala de sedinta;

-         Inregistrarea participantilor la adunare va fi efectuata de catre secretarul societatii intre orele 13-00 si 13-5 5 ;

-         Informatii la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

        Pentru participarea la adunare actionarii vor prezenta buletinul de identitate ( pasaportul ), dar reprezentantii actionarilor – si actul care atesta imputernicirea, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.