Noutăți

IN ATENTIA ACTIONARILOR BС„ENERGBANK” S.A! In conformitate cu Hotarirea Consiliului Bancii (proces-verbal nr.19 din 15.10.2010) Va aducem la cunostinta decizia privind convocarea

Adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor , care va avea loc la 05 noiembrie 2010, ora 14:00 in sediul central al Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str.V . Alecsandri 78

 Ordinea de zi:

  1. Cu privire la majorarea capitalului social al Bancii din contul profitului nedistribuit al anului 2007.
  2. Cu privire la realegerea membrului Consiliului de Administratie al Bancii.

       Informatie suplimentara:

-  Adunarea se va desfasura prin corespondenta cu utilizarea buletinului de vot;

-   Lista actionarilor, care au dreptul sa participe la Adunarea generala extraordinara este intocmita la data de 15.1 0 .2010;

-   Buletinul de vot se expediaza actionarilor prin posta cu scrisori recomandate;

-   Buletinul de vot completat si semnat poate fi prezentat personal sau prin posta la sediul central al Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str.V . Alecsandri 78;

-   Termenul limita de returnare a buletinului de vot completat – pina la  05.11.2010, ora 14.00;

-   Actionarii pot lua cunostinta de materialele cu privire la ordinea de zi la oficiul central al Bancii incepind cu 25.10.2010 de la orele 9-00 pina la 16-00 (in zile lucratoare), pe adresa: mun. Chisinau, str.V. Alecsandri 78, in sala de sedinte;

-   Rezultatul votului va fi publicat in ziarul „Capital Market” in decurs de 15 zile din data desfasurarii adunarii;

-   Informatii la telefonul (373-22) 544-378, 276-033.

      Consiliul de Administratie al Bancii