Noutăți

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.23 din 20.07.2020),

Vă aducem la cunoştinţă decizia privind convocarea  Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de 

26.08.2020, ora 11.00

                                                                                                                      în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3.

                                                                                                                                                                  ORDINEA DE ZI: