Noutăți

Prin prezenta, Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile cap. VI pct.61 din Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii (aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.127 din 27.03.2013), este necesar de prezentat către Banca Națională a Moldovei chestionarul (modelul chestionarului este prevăzut în anexa nr.4 (1) la Regulamentul menționat), și declarația, (modelul declarației este prevăzut în anexa nr.1 (pentru persoane fizice) sau anexa nr.2 (pentru persoane juridice) la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04.07.2013), anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune.

Regulamentele menționate, modelul chestionarului și declarației, ce urmează a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei, se poate de accesat la următoarele linkuri:

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii  (anexa nr.4 (1));

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului  (anexa nr.1, anexa nr.2).