Noutăți

Aviz privind expunerea spre vânzare a pachetului de acţiuni

nou-emise de către BC „ENERGBANK” S.A.

BC „ENERGBANK” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 19.11.2019, pe un termen de trei luni, a 796 472 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „ENERGBANK” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachete unice, în număr de: 713 504, 79 600 şi 3 368 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 06.02.2020 şi până la data de  19.02.2020.

3. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor menţionate constituie 283,99 MDL per acţiune (pachet – 713 504) și 212,42 MDL per acţiune (pachete – 79 600 și 3 368).

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

      Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită pe pagina web: https://emitent-msi.market.md/ro/. http://www.moldse.md/ / http://www.bvm.md/,  http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa.