Noutăți

       BC „ENERGBANK” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de 26.06.2019, pe un termen de trei luni, a 192 089 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „ENERGBANK” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

   1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachet unic, în număr de 192 089 de acțiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

   2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 13.09.2019 și până la data de  26.09.2019.

   3. Prețul inițial de expunere spre vânzare al acțiunilor menționate constituie 238,55 MDL per acțiune.

   4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Informaţia prevăzută la art.521 alin.(7) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor este dezvăluită pe pagina web: http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/shareholders