Noutăți

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR B.С.„ENERGBANK” S.A!

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.18 din 04.06.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea

Adunării Generale Anuale a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc

la data de 09.07.2019, ora 11.00 în sediul central al Băncii

pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3

            Ordinea de zi:

  1. Cu privire la darea de seama financiara anuala a Băncii pentru a. 2018
  2. Cu privire la raportul Consiliului  Băncii pentru anul 2018.
  3. Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.
  4. Cu privire la repartizarea profitului al Băncii.
  5. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului  Băncii conform rezultatelor anului 2018.
  6. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea  cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

      Informaţia suplimentară:

- adunarea va avea loc prin corespondentă cu utilizarea buletinului de vot;

- lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală va fi întocmită de catre „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A., la data de 04.06.2019;

- acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 28.06.2019  în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, sala de sedinţe;

- rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

- informaţii suplimentare la telefonul (373-22) 264-738.

       Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate si semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD–2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

       Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 09.07.2019, ora 11.00 .

       Buletinul de vot va fi autentificat notarial  sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al actionarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).

                 

      Comitetul de Conducere al Băncii