Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor la 04/10/2018.  Pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC “Energbank” S.A., la adunare au participat acţionarii şi reprezentanţii lor, care deţin 73.15 % de acţiuni cu drept de vot (proces-verbal al Adunării generale a acţionarilor nr. 51 din 04/10/2018).

 Adunarea a adoptat următoarele decizii:

 1. A lua act de rezultatele financiare ale Băncii în I semestru al anului 2018.

 2. Se acceptă Strategia Băncii pentru anii 2018-2020, având în vedere modificările propuse.