Actionarilor
L E G E privind activitatea băncilor
Regulament cu privire la expunerile ”mari” și Regulament privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate
Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii
Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor
Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori

 

Anexa №1 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilo(de prezentat BNM pană pe 30 aprilie)

Anexa №2 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor(de prezentat BNM pană pe 30 aprilie)

Anexa №3 la Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii (de prezentat BNM pană pe 30 aprilie)

Anexa №4.1 la Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii (de prezentat BNM pană pe 30 aprilie)

Anexa №5 la Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii (de prezentat BNM pană pe 30 aprilie)

Subanexa №4.1 p .2.2. admin action_benefic Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii (de prezentat BNM pană pe 30 aprilie)

Ancheta acționarului / beneficiarului Băncii (de prezentat la bancă anual sau când survin modificări)