Depozite

"ENERGO - economii"

Termenul: 36 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Detalii >

"ENERGO - classic"

Termenul: 12 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Detalii >

"ENERGO - Capital"

Termenul: 61 luni

Moneda: MDL,USD,EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Detalii >

"LA TERMEN +"

Termenul: 18, 25 şi 36 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Detalii >

"PRESTIJ+"

Termenul: 12 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Detalii >

"CAPITAL"

Termenul: 3, 6 şi 12 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, la expirare

Detalii >

"JUNIOR"

Termenul: nu mai puţin de 2 ani.

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, la expirare

Detalii >

"PENSIONAR+"

Termenul: 13 luni

Moneda: MDL, USD, EUR

Rata dobânzii: flotantă, lunar

Detalii >

                                                                                                                                                                     

                                                         

                                                                                                                                                                  Condițiile depozitele

                                                                                                                                                  Condițiile primirii și păstrării depozitelor

 

Începând cu 20/09/2022 B.C. “ENERGBANK” S.A. acceptă depozite în lei şi valută straină, 

pentru persoanele fizice, la următoarele condiții:

DEPOZITE ÎN USD, EURO

Tipul depozitului

Termenul depozitului, luni

Suma 

minimă

Suma 

maximă

Retrageri din cont

Rata dobânzii, anuală

Capitalizarea

Plata dobânzii

în USD

în Euro

ENERGO - Clasic

12

500

50 000

USD/EUR

         

Nu

1,20

flot.

1,00

flot.

Nu

LUNAR

ENERGO - Economii

36

50

Da/nelimitat

0,05/0,1/0,2/0,3

flot.

0,0/0,05/0,10/0,15

flot.

Nu

LUNAR

ENERGO - Capital

61

500

Nu

1,75

flot.

1,00

flot.

Nu

LUNAR

LA TERMEN +

18/25/36

300

Nu

1,00/1,50/1,60

flot.

1,00/1,00/1,00  flot. Nu  LUNAR 

PRESTIJ+

(cu completare cu exepţia ultimei luni)

12  100  30% din suma depusa   1,20  flot. 1,00 flot.  Nu LUNAR 

PENSIONAR+ 

(cu completare cu exepţia ultimei luni)

13

100

50% din suma depusa

1,30

flot.

1,20

flot.

Nu

LUNAR

CAPITAL

(cu completare cu excepţia ultimei luni)

3/6/12

100

Nu

       0,3/0,5/1,20

flot.

     0,10/0,50/1,00

flot.

Da

LA EXPIRARE

JUNIOR 

 (pentru copii, cu completare cu exepţia ultimelor 3 luni)

      până la atingerea majoratului               

     100      

Nu

1,2

flot.

1,0

flot.

Da

LA EXPIRARE

 

DEPOZITE ÎN LEI MOLDOVENEŞTI

Tipul depozitului

Termenul depozitului, luni

Suma

minimă

Suma

maximă

Extragere

Rata dobânzii, anuală

Capitalizarea

Plata dobânzii

ENERGO - Сlasic 

12

10 000

 1.000.000

MDL

         

Nu

14,00

flot.

Nu

LUNAR

ENERGO - Economii

36

1 000

Da/nelimitat

1,00/2,00/2,05/3,00

flot.

Nu

LUNAR

ENERGO - Capital

(cu completare primele 12 luni)

61

10 000

Nu

6,00

flot.

Nu

LUNAR

LA TERMEN +

18/25/36

3 000

Nu

10,00/10,00/8,00

flot.

Nu

LUNAR

PRESTIJ+

(cu completare cu exepţia ultimei luni)

12  1000  30% din suma depusa  14,00 flot.  Nu LUNAR 

PENSIONAR + 

(cu completare cu exepţia ultimei luni)

12/13

500

50% din suma depusa

14,50

flot.

Nu

LUNAR

CAPITAL

(cu completare cu excepţia ultimei luni, cu prolongarea)

3/6/12

500

Nu

12,00/13,00/14,00

flot.

Da

LA

EXPIRARE

JUNIOR

până la atingerea majoratului

500

Nu

4,50

flot.

Da

LA

EXPIRARE

« + » -achitarea dobânzii lunare se efectuează doar pe contul de card Visa / Mastercard

Garantat în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Tel. (022) 544-389

Cum să deschideţi un depozit?

Pentru a deschide un cont de depozit persoanele fizice prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate al deponentului în original şi copia acestuia,
 • legitimaţia de pensionar (dacă există).
 • În cazul prezentării actelor prin persoana împuternicită:
 • actul de identitate al persoanei împuternicite în original şi copia acestuia,
 • copia  actului de identitate al deponentului autentificată notarial,
 • procura în original sau copia autentificată notarial.
 •  În cazul persoanelor care nu au atins majoratul, persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerciţiu, deschiderea depozitelor se efectuează de către părinţi sau de tutore (curator) cu următoarele  acte:
 • actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi copie,
 • certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul, sau copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului,
 • actul autorităţii de tutelă (curatelă) – în cazul când deponentul este prezentat de către tutore (curator),
 • copia hotărârii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată limitată/lipsită de capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei (curatelei) - în cazul când deponentul este prezentat prin tutore (curator),
 • Calcularea dobânzii

Pentru calcularea dobânzii în fiecare lună se iau în calcul 30 zile. La calcularea dobânzii se ţine cont de numărul zilelor (reieşind din 360 zile anual), inclusiv data deschiderii depozitului, dar fără a include ziua închiderii depozitului.  Dobânda se calculează la soldul depozitului pentu perioada reală de păstrare a mijloacelor băneşti.                                    

 B.C. «ENERGBANK» S.A. aplică 2 metode de calcul a dobânzii la depozite:

  1)  Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii simple:

                                               Sp=(Sv*P*D/360)/100

 în care:

Sp - suma dobânzii pentru tot termenul de păstrare a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata dobânzii anuală;

D - termenul depozitului (numărul de zile).

De exemplu: La un depozit de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 4% anuale, cu calcularea dobânzii la fiecare 30 de zile,

Sp = (10 000*4*180/360)/100 = 200 lei

 

  2)    Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii compuse (calcularea dobânzii pentru depozitele cu capitalizare):

                            Sp = Sv * (1 + P * 30/360/100)N - 1)

       în care:

Sp – suma dobânzii pe întreaga durată a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata anuală a dobânzii;

N – termenul depozitului (numărul de luni).

De exemplu: La un depozit cu suma de 10 000 lei, cu capitalizare lunară, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 4% anuale, cu calcularea dobânzii la fiecare 30 de zile,

Sp = 10 000*(1+4*30/360/100)^6-1)=201,67 lei

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela la Secţia deservirea clienţilor a B.C. "Energbank" S.A. la numărul de telefon: +(373) 22 544-389.

Оportunități suplimentare

Dobânda pe cardul de plată

În orice moment puteţi transfera dobânda pe cardul de plată.

Venitul lunar din depozit va fi transferat automat pe card, ceea ce vă permite :

 • economisirea timpului de deservire, deoarece puteţi obţine dobânda acumulată fără a apela la un contabil ,
 • primirea dobânzii acumulate în orice moment, la ghişeul băncii sau la un bancomat,
 • păstrarea în siguranţă a mijloacelor băneşti,
 • achitarea cumpărăturilor în magazine şi pe internet din contul venitului din depozit,
 • venit suplimentar sub formă de acumulare a dobânzii la soldul cardului de pltă.

Fondul de Garantare a Depozitelor

SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

Depozitele sînt garantate în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

 

1. Informaţii generale privind garantarea depozitelor

     Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond) garantează, în condiţiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare - Lege), depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate.

Sediul Fondului:

mun.Chişinău, Republica Moldova,

bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180,of.180, MD-2004,

Telefon pentru relaţii: +(373 22)29-60-51.

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Adresa paginii Web: www.fgdsb.md.

2. Tipuri de depozite garantate şi negarantate.

Fondul garantează depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de:

     a) persoanele fizice rezidente şi nerezidente;

     b) persoanele juridice de drept privat.

Nu sînt garantate următoarele depozite:

     a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;

     b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);

     c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;

     d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;

     e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;

     f) depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;

     g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;

     h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;

     i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;

     j) depozitele plasate de către companiile de asigurare;

     k) depozitele plasate de către societățile de investiții;

     l) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;

     m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;

     n) titlurile de creanță la purtător;

     o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.

3. Nivelul plafonului de garantare

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 50 000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.

4. Modul de calculare a sumei garantate

Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă.

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la pct.3 din prezentele informaţii. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit depozitul comun se împarte egal între deponenţi.

Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Notă:

1. Lichidatorul - persoana numită de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.

2. Depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.

5. Plata compensaţiilor

Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.

Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art.20 alin.(1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menţionat.

Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.

Notă:

Lichidatorul transmite Fondului Lista creanţelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile de la data de retragere a licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare.

6. Încasarea compensaţiilor

Încasarea compensaţiei se face de către titularii de depozite. Compensarea plăţii depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii, adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor etc.).

În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decît nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei băncii.

În cazul în care mărimea obligaţiei este mai mare decît nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu nivelul plafonului de garantare.

7. Informarea deponenţilor

În situaţia în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca faţă de care s-a intentat proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea, Fondul publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.