Credite

 

Credit "De Consum" (fără gaj)

  • Termen: până la 60 luni
  • Plafon: până la 200 000 MDLsite interior ro

 

Tarife Oferta #1 Loial :

  • Rata dobânzii anuale: 17,08% 
  • Comision de administrare: 0% 

  • Alte comisioane: 0%
  • DAE: 18,43% 

Tarife Oferta #2 Standard:

 • Rata dobânzii anuale: 18,08% 
 • Comision de administrare: 0% 
 • Alte comisioane: 0%
 • DAE: 19,60% 

*Pentru creditele de până la 50 000 lei, la dobânda indicată se va adăuga un punct procentual

Detalii

Credite cu gaj 10.2021

Credit "De Consum" (cu gaj)

  • Termen: până la 60 luni
  • Plafon: până la 1 000 000 MDL

Tarife:

  • Rata dobânzii: 16,13% anual
  • Comision de administrare: 0% lunar de la sold
  • Alte comisioane: 0%
  • DAE: 17,35%

 

Credit "EXPRESS"

 • Termen: până la 24 luni
 • Plafon: până la 15 000 MDL (fără gaj)
 • Rata dobânzii: 10 - 50%
 • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 0 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului:0 MDL
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Comision lunar de administrare: 0 - 1% din suma creditului
 • DAE: de la 35,11%
 • (pentru un credit în suma de 15 000 lei, 10% anuale, dobânda fixă, pe 24 luni, comision de eliberare - 0 MDL, comision pentru administrare - 1% din suma creditului, metoda de rambursare a creditului — anuitate).

Detalii

Credit "IMPULS - Business"

 • Termen: maxim 60 luni
 • Plafon: până la 300 000 MDL (fără gaj real) 
 • De la 300 001 până la 500 000 MDL (cu gaj real)
 • Rata dobânzii: 20,73%- 21,23% anual
 • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 0 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului: 0% 
 • Comision de rambursare anticipată: 2%
 • Comision lunar de administrare: 0% din suma creditului
 • DAE: 22,75%
 • (pentru un credit în suma de 50 000 lei pe 24 luni, 20,73% anuale, dobânda flotantă, comision de eliberare - 0% din suma creditului, comision de administrare - 0% din suma creditului, metoda de rambursare a creditului - anuitate).

Detalii

Credit "IMPULS - PRO"

  • Termen:până la 60 luni
  • Plafon:până la 200 000 MDL (fără gaj)
  • De la 200 001 până la 500 000 MDL (cu gaj)
  • Rata dobânzii: 20,73% - 21,23% anual
  • Comisioane:
 • Comision de examinare a cererii: 0 MDL
 • Comision unic la acordarea creditului: 0%
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Comision lunar de administrare: 0% din suma creditului
 • DAE: 22,75%
 • (pentru un  credit în suma de 50 000 lei pe 24 luni, 16% anuale, dobânda flotantă, comision de eliberare - 0% din suma creditului, comision de administrare - 0% din suma creditului, metoda de rambursare a creditului - anuitate).

Detalii

Credit "Investițional"

 • Termen:  până la 180 luni
 • Plafon: min. 100 000 MDL, max. 3 000 000 MDL
 • Rata dobânzii: 14,33% (flotantă, în dependență de rata de referință)
 • Comisioane:
 • Comision unic la eliberarea: 0%
 • Comision de administrare: 0%
 • Comision pentru examinarea cererii: 0 lei
 • Comision rambursare anticipată: 0%.
 • DAE: 15,29%
 • (pentru credit în suma de 600 000 lei, 14,33% anuale, dobânda flotantă, pe 84 luni, comision unic la eliberare - 0%, comision lunar - 0% din soldul creditului).

Detalii

Credit Ipotecar "PRIMA CASĂ"

 • Termen: până la 300 luni
 • Plafon: până la 950 000 MDL
 • Rata dobânzii: 12,47% (flotantă, în dependență de rata de referință)
 • Comisioane:
 • Comision unic la eliberare: 1%
 • Comision de administrare: 0%
 • Comision pentru examinarea cererii: 0 lei
 • Comision rambursare anticipată: 0%
 • Comision anual de garantare: 0,25% din soldul creditului
 • DAE: 13,64%
 • (pentru un credit în suma de 950 000 lei pe 300 luni cu 12,47% dobândă anuală, flotantă, comision unic pentru eliberare - 1%, comision anual de garantare – 0,25% din soldul creditului).

Detalii

Ipoteca "Сasa Ta"

 • Termen: până la 240 luni
 • Plafon: min. 100 000 MDL, max. 2 000 000 MDL 
 • Rata dobânzii: 13,83% (flotantă, în dependență de rata de referință)
 • Comisioane:
 • Comision unic pentru eliberare: 0%
 • Comision pentru administrare: 0%
 • Comision pentru examinare a cererii: 0 lei
 • Comision rambursare anticipată: 0%
 • DAE: 14,72%
 • (pentru credit în suma de 600 000 lei, 13,83% anuale, dobânda flotantă, pe 84 luni, comision pentru eliberare - 0%, comision lunar - 0% din soldul creditului).

Detalii

Credit "OVERDRAFT"

  • Termen: până la 36 luni
  • Plafon: până la 5 salarii de funcție, max. 100 000 MDL
  • Rata dobânzii: 16,58%
  • Comisioane:
  • Comision unic pentru eliberare: 0% din sumă creditului acordat
  • Comision pentru examinarea cererii: 0 lei
  • DAE: 17,58%
  • (pentru credit în suma de 10 000 lei, 16,58% anuale, dobânda flotantă, pe 24 luni, comision de eliberare - 0%).

 

Detalii

 

 

Card de Credit “Grace-60”

 • Termen: până la 36 luni
 • Plafon: până la 100 000 MDL sau 5000 USD sau 5000 EUR
 • Rata dobânzii: 17,58% anual în MDL, 16,58% pentru clienți fideli în MDL, 8,62% anual în valută
 • Comisioane:
 • Comision pentru examinarea cererii: 0 lei
 • Comision unic la acordarea creditului: 0%
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Achitarea bunurilor prin virament( non cash): 0%
 • Comision pentru retragere numerar: 2%
 • DAE: 17,85%
 • (pentru credit în suma de 40 000 lei, 16,58% anuale, dobânda fixă, pe 24 luni, comision pentru eliberare - 0%).

Detalii

Card de Credit “Grace-60 Premium”

 • Termen: până la 36 luni
 • Plafon: până la 500 000 MDL (posibil fără gaj)
 • Rata dobânzii: 16,58% anual în MDL, 7,62% în valută
 • Comisioane:
 • Comision pentru examinarea cererii: 0 lei
 • Comision unic la acordarea creditului: 0%
 • Comision de rambursare anticipată: 0%
 • Achitarea bunurilor prin virament( non cash): 0%
 • Comision pentru retragere numerar: 2%
 • DAE: 17,85%
 • (pentru credit în suma de 40 000 lei, 16,58% anuale, dobânda fixă, pe 24 luni, comision pentru eliberare - 0%).

Detalii

                           Condițiile creditelor    

                                                                                                                     Condițiile creditelor

 

Penalitate: 0,2% din soldul creditului nerambursat pentru fiecare zi de întîrziere b) 0,1% din suma creditului eliberat pentru fiecare zi de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a condiţiilor contactuale.

Rata dobînzii este flotantă şi mărimea ei poate fi revăzută în funcţie de situaţia pe piața financiară şi modificările în legislaţie (notificarea clientului se face în decurs de 10 zile pînă la intrarea în vigoare a ratei noi).

Pentru mai multe detalii apelați la 022 858 002 sau 022 858 044

Tarife pentru credite

7. CREDITAREA
7.1. Examinarea pachetului de documente privind obţinerea creditului (oferirea pachetului de documente, consultaţia economiştilor, juriştilor, deplasarea experţilor pe teren pentru evaluarea gajului, etc.) 0 lei - -
7.2. Comision la acordarea creditului  Alte - 0% din suma creditului acordat  
se percepe în momentul eliberării creditului-
1% pentru credite ”Prima Casă” se percepe în momentul eliberării creditului
7.3. Comisionul lunar conform condiţiilor contractului de credit - din suma/sold creditului acordat se percepe lunar, la achitarea ratei pe credit
7.4. Dobânda la credit conform condiţiilor contractului de credit    
7.5. Dobânda la creditul expirat 0%    -
7.6. Penalitatea pentru neachitarea la timp conform condiţiilor contractului de credit  din suma creditului restantă se percepe la data achitării plaților pe credit
7.7. Comision pentru informaţia privind istoria de credit din sursele Biroului Istoriilor de Credit, la adresarea clientului pentru obținerea creditului, modificării condițiilor contractuale, actualizarea anuală a informației. conform condiţiilor contractului de credit   se percepe în ziua prezentării complete a pachetului de documete necesare pentru examinarea  oportunităţii eliberării creditului
7.8. Comision pentru prolongarea/restructurarea creditului 1% din suma restructurării/prolongării, minimum 100 MDL  din soldul creditului restructurat/prolongat se percepe la fiecare adresare a clientului
7.9. Comision pentru modificarea condițiilor aferente creditului/garanțiilor (pentru fiecare modificare) 100 lei   se percepe la fiecare adresare a clientului
7.10. Comision pentru gajarea ulterioară a obiectului/lor de gaj/ipotecă, la un alt creditor de grad inferior 2% din valoarea de ipotecă/gaj a bunului/lor gajat/e, min. 500 lei   se percepe la fiecare adresare a clientului
7.11. Comision pentru închidere anticipată pentru creditul IMPULS Business 2%, min. 500 lei  sin suma creditului rambursată anticipat  se percepe în momentul închiderii anticipate a creditului

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea creditului

 • Buletinul de identitate al solicitantului

 • Cerere privind solicitarea informaţiei din biroul istoriilor de credite (Consimțământul) - Exemplu

 • Buletin de identitate a fidejusorului (la necesitatea)

 • Documente ce confirmă dreptul de prorietate a bunurilor propuse în gaj (în cazul când suma este mai mare de 100 000 lei)

 • Alte acte şi documente la solicitarea Băncii

Vezi modelul contractului de credit