Încasare

Condiţiile efectuării încasării

V-ați întrebat vreodată la ce risc puneţi  bani și angajații săi, atunci când personal transportaţi veniturile (mijloacele băneşti) la Bancă?

Diverse probleme legate de acest proces pot fi evitate, dacă beneficiaţi de serviciul de încasare.

La livrarea mijloacelor băneşti  pe cont propriu, întreprinderea:

 • Supune la risc angajaţii întreprinderii.
 • Permite riscul de a pierde mijloacele baneşti, în momentul livrării la Bancă.
 • Măreşte cheltuielile proprii, utilizînd automobilul întreprinderii și timpul angajatului, care însoțește banii la bancă.

Conținutul acestor activități al serviciului de securitate propriu al organizației este întotdeauna mai scump decât utilizarea serviciului de încasare al băncii.

Serviciiul de încasare B.C. “Energbank” S.A. are posibilitatea de a propune clienţilor săi un program flexibili şi tarife competitive, asigurând în același timp fiabilitate și siguranță.

Utilizând serviciul de încasare al băncii, veți obține următoarele beneficii:

 • Disponibilitate

Experienţa şi profesionalismul lucrătorilor Băncii permit în mod calificat de a efectua zilnic toate tipurile de încasări şi de transportare a mijloacelor băneşti şi altor valori, atît pe teritoriul mun. Chişinău cît şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 • Securitate

Vehicule blindate speciale, gardieni înarmați și personal instruiţi va asigura protecția fondurilor dumneavoastră.

 • Confidențialitate

Regulile de confidențialitate comercială, precum și condițiile individuale, descrise în contract permit garantarea confidențialităţii acestui proces.

Avantajele încasării

Pentru a beneficia de serviciul de încasare  al băncii este necesar:

 • să vă adresaţi la oficiul băncii sau la lucrătorul bancar care vă deserveşte contul bancar;
 • să faceţi cunoştintă şi semnaţi Contractul şi cererea pentru a fi efectuată încasarea;
 • confirmarea programului pentru a fi efectuată încasarea.

Siguranţă şi securitate

B.C. “Energbank” S.A. garantează siguranţă şi securitatea mijloacelor băneşti, pentru că:

 • transportarea şi încasarea mijloacelor băneşti se produce în automobile  blindate licenţiate;
 • lucrătorii băncii care efectuiază încasarea valorilor, au trecut  cursuri specializate de pregătire profesională şi posedă abilităţi practice de lucru cu mijloace băneşti şi alte valori;
 • protecția valorilor în procesul încasării este efectuată de lucrători ai băncii înarmaţi şi echipaţi în costume speciale; 
 • pentru asigurarea integrităţii şi securităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori, Banca dispune de mijloace de comunicare radio, dispozitive de sunet şi de iluminare. Banca întotdeauna este la curent cu locul aflării în orice moment a brigăzii de încasare.

Banca poartă răspundere materială deplină faţă de client pentru păstrarea mijloacelor băneşti şi altor valori în mărimea încasării efectuate. Încasarea mijloacelor băneşti şi altor valori se desfăşoară în strictă conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei.