Deservirea de casă şi decontări

Deservirea de casă şi decontări  pentru personae juridice în valută naţională

Operaţiuni de decontare:

 • Deschiderea şi gestionarea conturilor curente în moneda naţională;
 • Înregistrarea mijloacelor fără numerar în contul curent al clientului;
 • Trecerea la scăderi din cont a mijloacelor fără numerar în baza documentelor băneşti de decontare;
 • Efectuarea plăţilor prin intermediul sistemului «Internet-client».
 • Oferirea clientului, informaţii privind starea contului curent şi  prin intermediul sistemului «Extras electronic».
 • Oferirea extraselor şi a dublicatelor de extrase din cont.
 • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare.
 • Oferirea certificatelor curente şi de arhivă pe conturi;
 • Consultarea clienţilor privind operaţiunile de decontare şi de casă;

Operaţiuni de casă:

 • Primirea şi eliberarea mijloacelor în numerar în conturile clientului;
 • Renumărarea şi schimbul bancnotelor;
 • Verificarea autenticităţii bancnotelor;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar ale clientului;
 • Servicii de transport al obiectelor de valoare în adresa clientului;
 • Însoţirea clientului cu obiecte de valoare.

Delegatie pentru retragerea numerarului

Condiţiile de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent în cadrul BC "Energbank" SA

Ordin de plată în MDL, care este pus în aplicare începând cu 01.01.2016 (pe baza codului IBAN al beneficiarului)