Decontări Internaţionale

BC “ENERGBANK” SA efectuiază decontări internaţionale în baza contractelor comerciale externe în orice modalitate acceptată de practica bancară internaţională.

Utilizarea reţelei S.W.I.F.T. pentru efectuarea decontărilor în valută străină cu băncile din străinătate, reţeaua vastă de bănci-corespondente permit executarea dispoziţiilor clienţilor în cei mai reduşi termeni.

Sistemul internaţional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) asigură rapiditatea plăţilor şi calitatea deservirii la nivelul standardelor mondiale. Sumele mijloacelor băneşti, transferate prin intermediul reţelei băncilor-corespondente, sunt trecute în contul beneficiarilor pe parcursul a 1-2 zile bancare.

Transferurile internaţionale sunt reglementate de căre Banca Naţională a Moldovei. În conformitate cu Regulamentul valutar, persoanele juridice pot efectua plăţi doar în baza documentelor confirmative (facturi, contracte, autorizaţii BNM).

Modalităţi de decontare utilizate:

  • Ordin de plata Efectuarea plăţilor prin intermediul ordinului de plată în valută străină este cea mai simplă modalitate de decontare şi cea frecvent întîlnită în practica internaţională.

  • Ordin de plata Efectuarea plăţilor prin intermediul ordinului de plată în valută străină este cea mai simplă modalitate de decontare şi cea frecvent întîlnită în practica internaţională (întră in vigoare din 01.01.2018).

  • Acreditivul documentar Acreditivul reprezintă garanţia achitării din partea băncii, condiţionată de prezentarea în anumiţi termeni şi condiţii a unor documente clar definite. Din punctul de vedere al importatorului acreditivul reprezintă ordinul de plată irevocabil în favoarea exportatorului, care va fi executat doar în cazul în care exportatorul va prezenta documentele care confirmă expedierea mărfii conform termenilor şi condiţiilor fixate iniţial.

  • Cerere de deschidere a acreditivulu
  • Incassoul documentar Această modalitate prevede achitarea mărfii importate în baza documentelor comerciale şi/sau financiare, transmise de către exportator prin intermediul băncilor. Achitarea o veţi putea efectua doar după ce veţi primi documentele care confirmă faptul că marfa a fost livrată.

  • Garanţia bancară Pentru asigurarea realizării cu succes a operaţiunii este necesar ca instrumentul de plată selectat să conţină o garanţie bancară. La BC “ENERGBANK” SA Dvs. puteţi obţine consultaţie şi asistenţă la alegerea garanţiei potrivite pentru tipul Dvs. de operaţiuni.