Despre bancă

  Banca Comercială "ENERGBANK" S.A. a fost creata la 16 ianuarie, 1997. Capitalul statutar al Băncii este de 100 000 000 lei (2 000 000 acțiuni - nominal 50 lei).

Banca este unul din fondatorii societăţii interbancare de garantare a creditelor "Garantinvest", a biroului istoriilor creditare "Biroul de credit", Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova, membru al Bursei de valori a Moldovei şi a Depozitarului Naţional, Participant profisionist pe piaţa valorilor mobiliare, membru al Asociaţiei băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internaţional de plăţi "VISA" Int. şi "MasterCard"  Int.  Auditorul Băncii este compania internaţională de audit - I.C.S. BAKER TILLY KLITOU AND РARТNЕRS S.R.L.

Banca întotdeuna a promovat o politică de lărgire a reţelei sale, deoarece anume ea este calea de bază a răspândirii serviciilor şi produselor Băncii. La momentul actual banca are 45 de subdiviziuni pe teritoriul republicii.

Scopul principal care stă în faţa Băncii constă în dezvoltarea efectivă şi sporirea cotei de piaţă deţinute pe piaţa financiară a Moldovei.

Direcţiile principale de realizare a strategiei sunt următoarele:

- dezvoltarea echilibrată a principalelor direcţii de business: corporativ şi retail:

- atragerea clienţilor corporativ, inclusiv prin participarea la programele investiţionale;

- extinderea deservirii întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv pe bază de extindere a programelor de creditare;

- dezvoltarea businessului retail, atât pentru atragerea resurselor băneşti, cât şi pentru realizarea diverselor tipuri de credite retail;

- sporirea capitalului, fapt ce va permite atragerea la deservire a unor clienţi mai mari şi participarea la proiecte investiţionale importante;

- implementarea tehnologiilor bancare eficiente;

- dezvoltarea şi diversificarea sortimentului de produse, destinate pentru diverse segmente de clienţi;

-  dezvoltarea regională, dezvoltarea reţelei de filiale şi reprezentanţe;

- crearea unui sistem flexibil de gestionare a Băncii, adecvat conjuncturii extrem de dinamice, bazat pe pârghii economice de gestiune şi sistem optim de distribuire a împuternicirilor.

Pe parcursul anilor de activitate Banca a reuşit să cucerească reputaţia unui partener de afaceri sigur şi profesionist. Graţie politicii echilibrate şi raţionale în domeniul managementului financiar, B.C. "ENERGBANK" S.A. , pe parcursul existenţei sale, şi-a întărit esenţial poziţiile pe piaţa financiară a Moldovei şi-şi păstrează tendinţele pozitive de creştere a tuturor indicilor activităţii sale. Politica în domeniul muncii cu clienţii se constituie pe baza unui avantaj reciproc şi colaborării de afaceri. Elaborarea şi implimentarea tehnologiilor bancare, susţinerea calităţii serviciilor la un nivel înalt au devenit baza relaţiilor reciproce cu clienţii Băncii. 

Creând condiţii pentru dezvoltarea afacerilor clienţilor săi B.C. “ENERGBANK” S.A. îşi perfecţionează constant calitatea şi nivelul serviciilor prestate. Noi creştem pentru clienţii noştri şi împreună cu ei, propunându-le permanent noi posibilităţi de colaborare în mai multe niveluri. Interacţiunile de parteneriat între client şi bancă constituie garantul bunăstării şi înfloririi economiei moldoveneşti. Banca priveşte cu încredere în viitor. Propunând soluţii concrete, păstrând cu stricteţe confidenţialitatea raporturilor reciproce a partenerilor, ENERGBANK rămâne Banca businessului privat şi are o atitudine flexibilă faţă de interesele clienţilor. Concomitent Banca se sprijină permanent pe experienţa acumulată, tehnologiile bancare performante, resursele financiare şi intelectuale.

Dacă sunteţi un profesional utilizaţi serviciile profesionalilor!
B.C. "ENERGBANK" S.A. invită pentru deservire întreprinderile cu formă diferită de proprietate şi oferă clienţilor săi cele mai convenabile condiţii şi un nivel profesionist de deservire.

Oficiul central:
Chişinău
str. Tighina, 23/3
Tel.: (373 22) 858 000, 858 020, 544 387

Fax.:(373 22) 858 080
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.